Mestské správy

05.05.2014 - 09:02 | Mestské správy
Od 1. mája 2014 parkovací systém v Dunajskej Strede prevádzkuje  mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o, ktorý prevzal túto činnosť od Dunajkostredského parkovacieho družstva. Sídlo nového prevádzkovateľa sa nachádza na...
29.04.2014 - 14:47 | Mestské správy
Dunajská Streda oslávila Dni Sv. Juraja veľkolepým radom podujatí. Svätý Juraj je patrónom Dunajskej Stredy, v minulosti v tento významný deň sa konali aj hody mesta. Tento rok si organizátori s podujatím pripomenuli aj okrúhle výročie. Pred 160...
24.04.2014 - 15:30 | Mestské správy
Spoločnosť „Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.” v mestskej športovej hale organizovala deň otvorených dverí športových disciplín so zámerom získať detí a mládež pre pravidelné športové aktivity. Zároveň upriamili pozornosť aj na pozitívny...
24.04.2014 - 11:43 | Mestské správy
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Voľby sa konajú v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Na území Slovenskej republiky sa do...
24.04.2014 - 08:04 | Mestské správy
Počas víkendov sa od 29.marca do 13.apríla konali Dni jarnej čistoty. Podľa organizátora obyvatelia mesta spolupracovali a dodržiavali pokyny Mestského úradu. V prípade vyloženia odpadu mimo vopred stanoveného harmonogramu sa zber uskutočnil...
15.04.2014 - 13:47 | Mestské správy
Dunajskostredská nemocnica s poliklinikou spoločne s mestským kultúrnym strediskom, s Rotary klubom v Dunajskej Strede a s hudobnou agentúrou elóKoncert organizuje benefičný koncert. Výťažok plánujú použiť na nákup reanimačného prístroja pre...
15.04.2014 - 13:20 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda v zmysle príslušného mestského nariadenia už piatykrát zverejňuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení za rok 2014. Zároveň sa obracia na občanov mesta, aby do konca mája predkladali svoje...
15.04.2014 - 08:25 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v spolupráci s telekomunikačnými spoločnosťami Slovanet, a.s. a MadNet, a.s. vyhlasujú, že sprístupnia obyvateľom ďalších ulíc mesta moderné služby vysokorýchlostného internetu, digitálnej televízie a telefonovania...
11.04.2014 - 07:59 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda ponúka za výhodných podmienok garáže na prenájom na sídlisku Východ. Garážový dom pri kotolni je vybavený elektrinou, kamerovým systémom, pričom vchodová brána je na diaľkové ovládanie. Mesto prenajíma s okamžitou platnosťou 20...
04.04.2014 - 12:24 | Mestské správy
Foto:  www.chesss.sk  Dunajskostredské šachové družstvo získalo majstrovský titul v slovenskej extralige. Pred záverečným trojkolom v Starej Ľubovni boli na 2. mieste tabuľky, následne však vyhrali všetky tri stretnutia. Lídrom súťaže bol od...
03.04.2014 - 08:46 | Mestské správy
XXIII. DUNAJSKOSTREDSKÉ HUDOBNÉ DNI 7.4.2014 16.4.2014 Spoluorganizátori: Galéria súčasných maďarských umelcov 7. apríl pondelok 18,00 FÉLIX LAJKÓ husle, Srbsko JÁNOS BALÁZS – klavír, Maďarsko Koncertná sála ZUŠ 9. apríl streda 18,00...
02.04.2014 - 13:50 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede aj tento rok vyznamenala pedagógov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na jedenástom. mestskom dni učiteľov 28. marca  v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska sa v mene...
02.04.2014 - 09:08 | Mestské správy
V dňoch 23-27. apríla  sa v Dunajskej Strede konajú mestské oslavy založenia a zjednotenia mesta, svätého patróna a významných osobností mesta Program:23. apríla 2014 (streda) 18.00 – Moje mesto Dunajská Streda – výstava z histórie mesta (...
31.03.2014 - 12:03 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede odštartoval projekt pod názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! O podrobnostiach celomestského programu informovali domových dôverníkov dunajskostredských panelákov na pracovnom fóre 27. marca.   Stretnutie sa konalo z ...
31.03.2014 - 07:39 | Mestské správy
Začiatkom marca  vo všetkých dunajskostredských materských školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli umiestnené smetné nádoby na selektívny zber odpadu. Zámerom iniciatívy MsÚ je, aby deti už v škôlkárskom veku boli hravým spôsobom...
27.03.2014 - 08:39 | Mestské správy
Od 1. apríla 2014 sa zmení otváracia doba Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede! Mestská galéria, sídliaca vo Vermesovej vile bude odteraz otvorená aj v sobotu od 10-tej  do 16-tej hodiny. V sobotu očakávajú hlavne záujemcov, ktorí...
21.03.2014 - 07:56 | Mestské správy
Pre domových dôverníkov dunajskostredských obytných domov organizujú schôdzu za účasti primátora mesta JUDr. Zoltána Hájosa dňa 27.3. 2014 (štvrtok) o 18:00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Dunajskej Strede. Téma: „Za...
18.03.2014 - 15:46 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva pedagogické kolektívy škôl a pedagógov na dôchodku pri príležitosti ocenenia pedagogických pracovníkov na XI. Mestský deň pedagógov. Dátum: 28. marec 2014 /piatok/ o 10. hod. Miesto: Mestské kultúrne...
14.03.2014 - 10:33 | Mestské správy
V Slovenskej republike 2. kolo voľby prezidenta bude 29. marca, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak volič s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede sa v čase konania volieb bude zdržiavať mimo...
14.03.2014 - 10:18 | Mestské správy
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1848/49 usporiada 15. marca  2014 o 16.00 mestskú spomienkovú slávnosť a kladenie vencov pri pomníku revolúcie 1848/49 na Vámbéryho námestí....

Stránky