Mestské správy

10.02.2014 - 15:13 | Mestské správy
Výťažok  z tomboly Plesu Mesta Dunajská Streda  aj tento rok venovali na charitatívné účely. Primátor Zoltán Hájos  sumu 950 eur 7. februára odovzdal riaditeľovi Špeciálnej ZŠ Spojenej školy s VJM na ulici Gyulu Szabóa č. 1. Jurajovi Sándorovi. Ide...
07.02.2014 - 12:28 | Mestské správy
V znamení fašiangov sa bude konať 19. februára o 19-tej hodine v Mestskom kultúrnom stredisku  koncert  Filharmonického orchestra z Győru. Zaujímavosťou koncertu   bude vystúpenie kúzelníka, majstra sveta Soma Hajnóczyho. Medzinárodne uznávaný...
07.02.2014 - 12:08 | Mestské správy
Riaditeľstvo dunajskostredskej nemocnice oznamuje, že od 1. februára zaviedli výhodnejšie parkovacie poplatky na novom parkovisku nemocnice. V pracovných dňoch od 06.00 do 18.00 je prvých 30 minút parkovania bezplatné. Za ten čas vodič, ktorý...
07.02.2014 - 09:54 | Mestské správy
Dňa 14. februára 2014 (v piatok) na mestskej umelej ľadovej ploche sa konajú „Fašiangy na ľade“. Ľadová plocha doobeda   patrí žiakom  umeleckej školy a cirkevnej školy a poobede od 15-tej hodiny nasleduje ľadový karneval pre širokú verejnosť....
06.02.2014 - 08:25 | Mestské správy
Benefičný mestský ples Samospráva mesta Dunajská Streda usporiadala už 5. benefičný ples mesta. Ples sa tentokrát konal v netradičných priestoroch, v aule Mestského kultúrneho strediska, kde sa veselo zabávalo takmer 180 hostí. Podujatie otvoril...
28.01.2014 - 08:44 | Mestské správy
  Odpratávanie snehu Zabezpečovanie zimnej údržby v meste Dunajská Streda Zasnežené chodníky a pozemné komunikácie s námrazou sú zdrojom rôznych úrazov. Preto mestská samospráva Dunajskej Stredy žiada a zároveň si dovoľuje upozorniť občanov,...
27.01.2014 - 13:08 | Mestské správy
Od 1. januára 2014 majú platitelia DPH povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Kým na daňové úrady prišli dohody podpísať tisícky podnikateľov, colné úrady zvýšený záujem nezaznamenali. Finančná správa preto vyzýva platiteľov DPH,...
22.01.2014 - 16:08 | Mestské správy
Aj Dunajská Streda sa zapája do celoštátneho zberu neziskovej organizácie Pomocný anjel nízkopríjmovým rodinám.  Občianske združenie Svetlo  so sídlom v Dunajskej Strede usporiada zber na území mesta. Organizátori zberu očakávajú dámske, pánske a...
17.01.2014 - 12:46 | Mestské správy
Primátor JUDr. Zoltán Hájos usporiadal tradičné novoročné prijatie pre miestnych podnikateľov, s ktorými sa mestská samospráva v záujme rozvoja Dunajskej Stredy snaží udržiavať úzke kontakty. Stretnutia sa zúčastnilo takmer štyridsať podnikateľov....
16.01.2014 - 13:04 | Mestské správy
Na celom Slovensku v každej obci sa prvé tohoročné skúšky sirén  konali 10. januára.  Podľa oznámenia Odboru krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda  v roku  2014 budú vykonané skúšky ešte v nasledujúcich termínoch:, 14. február, 14....
14.01.2014 - 09:42 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že do 31. januára  2014 je povinný podať daňové priznanie  každý vlastník, ktorý nadobudol alebo predal nehnuteľnosť v roku 2013. Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2013 kúpili alebo predali...
13.01.2014 - 08:31 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je päť ZŠ, z toho tri s vyučovacím jazykom maďarským a dve slovenské ZŠ . Školský zákon určuje, že rodič je povinný zapísať do ZŠ dieťa, ktoré do 1.septembra 2014 zavŕši 6. rok veku. Zápis na...
09.01.2014 - 11:36 | Mestské správy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje poberateľov starobných dôchodcov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že od 1.1.2014 k dávkam v hmotnej núdzi príspevok na bývanie priznáva, ak...
09.01.2014 - 08:12 | Mestské správy
Na mestskej umelej ľadovej ploche po úspešnom podujatí na Luciu organizujú ďalší program v znamení ľudových tradícií. 10. januára, v piatok na Troch kráľov prevádzkovateľ UĽP, mestská spoločnosť Municipal Real Estate  DS s.r.o usporiada ďalšiu akciu...
08.01.2014 - 09:59 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev v jednotlivých mestských častiach. Príslušné oddelenie Mestského úradu sa obracia na občanov, aby na sídliskách v záujme plynulého odvozu...
08.01.2014 - 08:27 | Mestské správy
Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2014 všetkým občanom mesta Dunajská Streda  želajú primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva  a pracovníci mestského úradu.
04.01.2014 - 12:07 | Mestské správy
Trinásty Silvestrovský beh, ktorý sa konal v Dunajskej Strede 31. decembra 2013, prekonal všetky doterajšie počty účastníkov. O nevídanom záujme svedčí aj fakt, že organizátori rozdali až 262 štartovacích čísiel. V predošlom roku štartovalo iba 162...
20.12.2013 - 08:14 | Mestské správy
Obchodno-informačné centrum – tento nápis figuruje na priečelí vynovenej a 18. decembra slávnostne odovzdanej administratívnej budovy v centre Dunajskej Stredy. Túto budovu verejnosť predtým poznala ako objekt Perfects. Tá teraz bola úplne obnovená...
19.12.2013 - 07:54 | Mestské správy
Moderné autobusové nádražie v Dunajskej Strede Na Slovensku patrí k najmodernejším autobusové nádražie, ktoré v Dunajskej Strede uviedli do prevádzky 16. decembra. Nová budova s čakárňou sa nachádza hneď pri nástupištiach. Počet nástupíšť sa znížil...
17.12.2013 - 12:39 | Mestské správy
Pomôžme spoločne bezdomovcom Mestský úrad v Dunajskej Strede sa obracia výzvou k obyvateľom, civilným organizáciam a miestnym inštitúciam  na podporu stravovania bezdomovcov.  Očakávajú, že sa prihlásia  aj dobrovoľníci, ktorí by pomáhali pri výdaji...

Stránky