Mestské správy

13.01.2017 - 08:09 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa v súčasnosti nachádza 1 737 zaevidovaných psov, z toho  539 psov  chovajú majitelia v bytových domoch. Uvedené údaje sú z evidencie oddelenia daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede. Z tejto  štatistiky vyplýva, že...
11.01.2017 - 11:06 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev, ktorý budú vykonávať pracovníci spoločnosti Municipal Real Estate spol. s. r. o. Mestská firma žiada obyvateľov, aby vyhodené...
10.01.2017 - 12:13 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2016 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára  2017 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2016 kúpili alebo...
04.01.2017 - 12:49 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v roku 2017 výška miestneho poplatku za komunálny odpad a rôzne zľavy ostávajú nezmenené. Ale ako je známe, poplatok pred rokom sa znížil o 6 percent v porovnaní s rokom 2015. Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné...
22.12.2016 - 13:16 | Mestské správy
Komisia pre šport a telesnú kultúru pri MsZ 19. decembra slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili primátor Zoltán Hájos a predseda komisie Roland Hakszer. Rečníci vyzdvihli...
22.12.2016 - 13:03 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú v posledný deň roka Silvestrovský beh vo voľnom parku. Od roku 2011 organizátorom silvestrovského behu je Marathon club Žitný ostrov. Podľa predsedu klubu Rolanda Vajasa aj teraz majú k dispozícii...
22.12.2016 - 10:21 | Mestské správy
Privítajme Nový rok 2016 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára! Program sa začína o 18.00 ekumenickou svätou omšou. O 19.00 sa začína pouličná veselica. O polnoci odznejú hymná a primátor JUDr. Zoltán Hájos prednesie...
22.12.2016 - 09:59 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, ktorú poskytnú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci aktivít s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít...
19.12.2016 - 08:01 | Mestské správy
Dunajskostredská organizácia Slovenskej katolíckej charity, rímsko-katolícka cirkevná obec a obchodná sieť Tesco aj tento rok koncom novembra uskutočnili tradičnú zbierku trvanlivých potravín. Dobrovoľníci za tri dni nazbierali vyše 3 tisíc kg...
16.12.2016 - 07:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta, na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov v podateľni na...
15.12.2016 - 11:39 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2017. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja. Návrhy na udelenie ocenení za...
09.12.2016 - 10:22 | Mestské správy
V nedeľu, 11. decembra o 10.00 hodine sa začína korčuliarska sezóna, kedy mestská umelá ľadová plocha otvorí svoje brány. V zariadení v uplynulých týždňoch vykonali potrebné údržbárske a rekonštrukčné práce, čím zabezpečili podmienky pre výrobu...
05.12.2016 - 07:39 | Mestské správy
V Mestskom kultúrnom stredisku 1. decembra slávnostne ukončili Pamätný rok Benedeka Csaplára. Rodák Dunajskej Stredy, folklorista a akademik, najvýznamnejší znalec žitnoostrovskej mytológie a ľudových zvykov zomrel pred 110 rokmi. Pri príležitosti...
02.12.2016 - 07:35 | Mestské správy
Otvorte plesovú sezónu na plese mesta Dunajská Streda! 8. ples mesta usporiada mestská samospráva 14. januára 2017 v mestskej športovej hale. Ples slávnostne otvorí formácia Opera Trió, slávnostný príhovor prednesie primátor Dunajskej Stredy Zoltán...
01.12.2016 - 09:32 | Mestské správy
Počnúc dňom 5. decembra 2016 Galéria súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile bude na dva mesiace zatvorená. Dôvodom sú rekonštrukčné práce. V kultúrnom zariadení vymaľujú výstavné miestnosti, opravia poškodenia na stenách a obnovia aj...
30.11.2016 - 08:37 | Mestské správy
Jubilantov mestského klubu dôchodcov, ktorý dovŕšili 60, 65, 70, 75, 80, 85 rokov svojho života privítala vedúca klubu Mária Lepi, následne študenti slovenského gymnázia im odovzdali skromnú pozornosť. Tridsiatich oslávencov okrúhleho jubilea v mene...
25.11.2016 - 12:01 | Mestské správy
Rozširujú maloblahovský cintorín Začali sa práce súvisiace s rozšírením maloblahovského cintorína. Okrem iného aj o tom informovali účastníkov fóra obyvateľov mestskej časti Malé Blahovo v spoločenskom dome. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ za...
25.11.2016 - 11:58 | Mestské správy
Vianočné trhy a zapálenie adventnej sviečky 27. novembra V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú už tradičné a čoraz viac návštevníkov priťahujúce Vianočné trhy. Podujatie v čase adventu bude trvať od 27. novembra do 22. decembra. Tak ako v...
16.11.2016 - 07:46 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa intenzívne pripravuje na zimnú sezónu. Väčšina prác sa vykonáva v strojovni. Vyčistia kondenzátory; z potrubia, ktoré pozostáva z 650 trubíc, odstránia vodný kameň, ďalej  v motoroch kompresorov vymenia olej. Cieľom...

Stránky