2011-es rendeletek

Rok
2011
Szám
Cím
Részletek
Aktív
Letöltés
1/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 1/2011 zo dňa 1. marca 2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania obstaraných poskytnutím štátnej dotácie

Dokumentum típus: doc
Méret: 54 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés
3/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o udeľovaní verejných ocenení Mesta Dunajská Streda

Dokumentum típus: doc
Méret: 36 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés
5/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2011 zo dňa 28. júna 2011 o zásadách pre stanovenie nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v dispozičnej právomoci Mesta Dunajská Streda

Dokumentum típus: doc
Méret: 52.5 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés
13/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 13/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Mesta Dunajská Streda na rok 2011

Dokumentum típus: doc
Méret: 95.5 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés
23/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 23/2011 zo dňa 13.12. 2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.5/2006 zo dňa 26.9.2006 o určení názvov novovytvorených ulíc na území mesta Dunajská Streda o určení názv

Dokumentum típus: doc
Méret: 31 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés
24/2011

Rendelet

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2011 zo dňa 13.12.2011 o určení názvu ulice.

Dokumentum típus: doc
Méret: 31.5 KB
Letöltés:Stiahnuť, letöltés
Aktív
Letöltés: Stiahnuť, letöltés