Csaplár Benedek Emlékév – 2016

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
Csaplár Benedek Emlékév – 2016


Csaplár Benedek Emlékév – pályázati felhívás

Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a társszervezők a 2016-os Csaplár Benedek Emlékév kapcsán, annak eseményeihez kapcsolódva két pályázatot hirdetnek meg az alábbi témakörökben:

Gyermekrajzpályázat

A pályázattal emléket kívánunk állítani a 110 éve elhunyt dunaszerdahelyi tudós piarista néprajzkutatói munkásságának, így annak témája a Csallóköz, illetve a dunaszerdahelyi népszokások, hiedelmek és a mondavilághoz kötődő alakok, mitológiai lények (Tündér Ilona, tündérek, iglicek, boszorkányok, a lápi világ mondai élőlényei stb.) megjelenítése. Segédanyagul Csaplár Benedek Csallóközi, különösen Duna-Szerdahely-tályi népszokások című, innen letölthető szövege használható fel.

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

– óvodás egyéni kategória,

– alapiskola alsó tagozatos tanuló (1–4. osztály) egyéni kategória.

Minden pályázó maximum két rajzzal pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 20.
A rajzokat névvel és az intézmény megjelölésével kell leadni a Dunaszerdahelyi Városházán, Molnár Tímeánál (Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály).

 
Próza- és esszéíró pályázat

Az én városom, Dunaszerdahely címmel kiírt pályázat célja olyan irodalmi alkotások létrehozása, amelyeken keresztül a fiatal nemzedék is minél több ismeretet szerezhet Dunaszerdahely városáról, annak jelenéről és múltjáról, illetve hogy a városhoz kötődő irodalmi művek szülessenek. Lehetőség van így a város történelmi eseményeivel, múltjának érdekes epizódjaival, egykori és jelenlegi lakóival, illetve mai jelenével és mindennapjaival, jellegzetes és ismert helyeivel, helyszíneivel foglalkozni.

A pályázat másik célja, hogy további lehetőségekkel, elismerésekkel serkentse az alkotói kedvet.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

– alapiskola felső tagozatos (5–9. osztály) kategória,

– ifjúsági kategória (középiskolások),

– felnőtt kategória (18 évtől).

A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, 1,5 sortáv). Minden pályázó maximum két írással pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.

Az írásokat névvel, telefonszámmal és egyéb elérhetőségek megadásával kell elküldeni az info [at] dunaszerdahely [dot] com címre. A tárgymegnevezésbe kérjük beírni: Próza- és esszéíró pályázat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 20.

Mindkét pályázat célja, hogy a város tudós fiának életét jobban megismertesse a fiatalsággal, illetve erősítse az itt élők regionális, csallóközi identitását. A nyertes pályázók értékes jutalomban részesülnek.

__________________________________________________________________


Csaplár Benedek nevét veszi fel a Városi Művelődési Központ
 

Az április 19-i képviselő-testületi ülésen egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy a városi művelődési központ vegye fel Csaplár Benedek nevét.

A dunaszerdahelyi születésű néprajzkutató tudós, akadémikus Csaplár Benedek, Csallóköz mitológiájának, népszokásainak legnagyobb tudósa idén 110 éve hunyt el.
Ennek okán Csaplár-emlékévet is hirdetnek idén a képviselők döntése alapján, amelynek célja egyrészt a város tudós fiának életét jobban megismertetni, főképp a fiatalsággal, erősítve ezáltal az itt élők regionális, csallóközi identitását, másrészt – Csaplár személyén keresztül, akinek kitartó szorgalma, hivatástudata nem csak a dunaszerdahelyi vagy a csallóközi, de minden fiatal számára példamutató lehet – megmutatni minden generáció számára, hogy a tudás valóban érték, illetve értékteremtő befektetés.
Továbbá az emlékév keretében Dunaszerdahely, így is tisztelegve egyik legnagyobb tudós fia előtt, a városi művelődési központot Csaplár Benedek Művelődési Központra kívánja átnevezni.
 
Karaffa Attila, a Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok bizottságának elnöke megjegyezte, hogy az emlékév lehetőséget ad arra, hogy a város fiatalságával, a polgárokkal megismertessük azokat a kiváló dunaszerdahelyi neves személyeket, akik munkájuk és életük révén gazdagították a várost. Ilyen volt Csaplár Benedek is, aki 1861-ben egy ünnepnapi szerdahelyi közgyűlésen lángoló szavakkal szólt az akkor már eléggé leromlott állagú katolikus iskola megmentése ügyében. De nem csak beszélt, hanem cselekedett is, hiszen beszéde végén kétszáz forintot tett le az iskola javára. Őt követve több képviselő. 1862. június 10-én letették az alapkövet a régi nádfedeles iskola helyére, a templom tőszomszédságában.
 
A Városi Önkormányzat és több társszervezőnek köszönhetően az emlékév olyan programokkal lesz megtöltve, amely vonzó lehet kicsinek és nagynak egyaránt.