Dunaszerdahely Város felhívása a támogatás iránti kérvények benyújtására „Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2017” program keretén belül

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Dunaszerdahely Város

  

felhívást

 

tesz közzé Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatás iránti kérelmek benyújtására a „Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2017” program keretén belül.

 

 

 

I. A programmal kapcsolatos általános információk

 

1. A program megnevezése

Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2017

2. Meghirdető

Dunaszerdahely Város

3. A program célja

Általános érdekű szolgáltatások és közérdekű célok támogatása

4. A támogatás területe

 

 

Szociális szolgáltatások nyújtása és az ezzel összefüggő aktivitások

 

5. A pályázat megvalósításának  ideje:

A 2017-es naptári év

6. A pályázat finanszírozása

Dunaszerdahely Város 2017-es évi költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatás


 

 

II. A program keretén belül megvalósuló pályázatok támogatási feltételei

 

 1. A támogatás jogosult kérelmezői

 

Azon jogi és természetes személyek-vállalkozók, amelyek /akik/ Dunaszerdahely város területén tevékenykednek, vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak a város lakosainak.

 

 1. A kérelem benyújtásának határideje

 

2017. június 1-jétől 2017. június 12-ig (beleértve)

 

A kérelmeket a Városi Hivatal központi ügyfélfogadó irodájában kell leadni a megadott határidőig vagy postai úton elküldeni egy példányban (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:

 

Városi Hivatal Dunaszerdahely

Fő utca 50/16

929 01 Dunaszerdahely

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2017”.

 

 1. A támogatásnyújtás feltételei
 1. az előírt nyomtatványon  határidőn belül benyújtott teljes kérelem a szükséges mellékletekkel,
 2. a kérelmezőnek nincs a várossal szembeni tartozása,
 3. a kérelmező kiegyensúlyozott kapcsolata a város költségvetéséhez,
 4. a kérelmező az előző naptári évben folyósított támogatás elszámolási kötelezettségét határidőben teljesítette.

 

Nem lehet támogatást nyújtani olyan pályázatok megvalósítására, amelynek célja az erőszak, diszkrimináció, rasszizmus, xenofóbia és homofóbia bármely formájának támogatása.

 

 1. Jogosult pályázati költségek

 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt  költségeknek minősülnek főként: utazási költségek, étkezési költségek,honoráriumok, elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai, balesetbiztosítási járulék, anyagköltség és szolgáltatások.

A tőke kiadások csak kivételes esetekben fogadhatóak el.

A támogatás pénzeszközeit nem lehet dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására felhasználni.

 

 1. A pályázat megvalósításának határideje

- a  megvalósítás kezdete                   2017. január 1. 

- a megvalósítás befejezése               2017. december 31.

 

 

 1. A program költségvetése

 

A pénzeszközök Dunaszerdahely Város 2017-es évi költségvetésének részét képezik.

 

 

III. A pályázat elbírálásának menete, a támogatási kérelem jóváhagyása és a támogatás merítése

 

 1. A kérelmek elbírálásának menete

 

A Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, előzetesen és operatívan értékeli a beérkezett kérelmeket, azok formai és tartalmi részét a felhívásban feltüntetett feltételek alapján. Javasolhatja a hiányos kérelmek kizárását az elbírálási folyamatból.

Az alapvető formai és tartalmi hiányosságok nélküli kérelmeket a Képviselő-testület adott területen illetékes bizottsága bírálja el. A bizottság a hiányos és a megadott határidőn túl beadott kérelmeket kizárja az elbírálási folyamatból.

 

 

A támogatásnyújtásról a következő szervek határoznak:

 1. a Képviselő-testület bizottsága 1000 euróig (beleértve),
 2. 1000 euró felett a Képviselő-testület.

 

A kérelmező nem rendelkezik törvényből kifolyó joggal a támogatásra.

 

 1. Támogatási szerződés megkötése

 

A  Városi Hivatal illetékes osztálya, amely azon alap kezelője, amelyből a támogatást nyújtják, írásban értesíti a kérelmezőket az elbírálási eljárás végeredményéről és a kiválasztott kérelmezőkkel megköti a támogatási szerződést.

.

 1. A támogatás merítése

 

A támogatásban részesülő köteles a kapott támogatást az adott költségvetési évben felhasználni, legkésőbb 2017. december 31-ig. A kérelmező köteles a felhasznált támogatásról éves elszámolást benyújtani a város részére, a felhívásban található nyomtatvány szerint legkésőbb 2018. január 15-ig.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell az elszámolási jelentést, fényképes dokumentációt, a pályázat finanszírozását és a könyvelési okiratok másolatát, melyek a felhasználást bizonyítják.

A támogatásban részesülő köteles a támogatás fel nem használt pénzeszközeit legkésőbb 2018.január 15-ig visszafizetni a város számlájára. Ugyanakkor köteles jelentést küldeni a fel nem használt támogatás visszafizetéséről.

Abban az esetben, ha a támogatásban részesülő megszegi a támogatás szerződésben foglalt célnak megfelelő felhasználását, akkor a város írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles a támogatás egész összegét a városnak visszafizetni. A város jogosult a támogatás összegének visszafizetését kérni abban az esetben is, ha a támogatásban részesülő nem tartja be a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtására előírt határidőt.

 

IV. A kérvény mellékletei

 

 1. a kérelmező becsületbeli nyilatkozata, hogy várossal szemben nincs tartozása,
 2. a kérelmező becsületbeli nyilatkozata, hogy nincs csőd- vagy felszámolási eljárás alatt és, hogy végrehajtási eljárást sem folytatnak ellene,
 3. a szükséges, érvényes nyilvántartási kivonat (cégnyilvántartás, vállalkozási nyilvántartás, jogi személyek érdekszövetségeinek nyilvántartása, nonprofit szervezetek nyilvántartása, alapítványok nyilvántartása, stb.), polgári társulások esetében az Alapszabályzat Belügyminisztérium által hitelesített másolata, egyház vagy felekezeti társaságok nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, iskolák alapító levele az alapító érvényes igazolásával.

 

 

                                                  Dr. Hájos Zoltán

                                                   polgármester

 

 

 

Dunaszerdahely, 2017. május 31.