Anyakönyvi Hivatal

Az anyakönyv a Szlovák Köztársaság területén született, házasságot kötött vagy elhalálozott természetes személyek, valamint a külföldön született, házasságot kötött vagy elhalálozott szlovák állampolgárok személyi állapotáról vezetett állami nyilvántartás. Az anyakönyvbe a Szlovák Köztársaság területén bekövetkezett anyakönyvi eseményeket, valamint a Szlovák Köztársaság állampolgárát érintő, külföldön bekövetkezett anyakönyvi eseményeket jegyzik be.

Az anyakönyvet a születési anyakönyv, házassági anyakönyv és a halotti anyakönyv alkotja. Az anyakönyv közokirat. Ugyancsak közokirat a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat és a halotti anyakönyvi kivonat, egyes anyakönyvi adatokról kiállított hatósági bizonyítvány és a teljes adattartalmú anyakönyvi másolat.

Az anyakönyvi hivatal külföldi felhasználás céljából a házasságkötésről szóló igazolást állít ki, együttműködik a hatóságokkal, bejelentési kötelességet teljesít, elvégzi az apaság elismerését meg nem született vagy megszületett gyermek esetében, elvégzi a pozsonyi speciális anyakönyvbe történő bejegyzést a szlovák állampolgárságú személyek részére külföldön történt anyakönyvi esemény esetében (születés, házasságkötés, haláleset). Továbbá anyakönyvi okiratok - születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok első és másodpéldányait adja ki.

Meno: Johana Zalková
Mobil: +421 918 607 325
Telefón: 031/590 39 25
Email: johana.zalkova@dunstreda.eu
Meno: Gabriella Mészáros
Mobil: +421 918 607 326
Telefón: 031/590 39 25
Email: gabriella.meszaros@dunstreda.eu
Meno: Soňa Csibová
Mobil: +421 918 607 356
Telefón: 031/590 39 25
Email: sona.csibova@dunstreda.eu
Hitelesítés
Meno: Edina Nagyová
Mobil: +421 907 803 909
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 13:00
Szerda: 08:00 - 17:00
Csütörtök: 08:00 - 13:00
Péntek: 08:00 - 13.00