Pályázat az építésügyi főosztályvezetői tisztség betöltésére

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
Pályázat az építésügyi főosztályvezetői tisztség betöltésére

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében

 

Dunaszerdahely Város
p á l y á z a t o t    h i r d e t 
az építésügyi főosztályvezetői tisztségének betöltésére 

a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban

 

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:

- II. fokú főiskolai végzettség az építészeti irányzatban, minimum 10 éves gyakorlattal,

- erkölcsi feddhetetlenség,

- teljes jogképességgel való rendelkezés.

 

Egyéb kritériumok és követelmények:

- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete, 

- számítástechnikai ismeretek, vezetői és szervezői képességek,

- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén, 

- az önkormányzati jogszabályok ismerete,

- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,

- egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról.

 

Jelentkezéshez szükséges okiratok:

·       írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz,

·       végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,  

·       az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,

·       büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·       beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében,

·       a szakosztály irányítási koncepciójának tervezete.

 

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2018. szeptember 1.

 

Munkabérezés: A városi alkalmazottak munkabérezési szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 10. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci „Odboru stavebného“– neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

 A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

 

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

 

Kelt Dunaszerdahely, 2018. június 8.      

Egyéb híreink
Meghirdetett munkahely
10.09.2021
Betöltetlen álláshely
23.08.2021
Pályázat
15.07.2021
Nyilvános versenypályázat
13.05.2021