Polgárvédelem – ammónia

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Mi  a teendő az ammóniaszivárgással összefüggő baleseteknél

Az ammónia nitrogén és hidrogén vegyülete, képlete NH3. Normálállapotban jellegzetes színtelen, szúrós szagú gáz. Mérgező anyag, szabadba kerülése a legveszélyesebb. Tűzveszélyes, a nyomás alatt lévő gáz robbanhat. Könnyebb a levegőnél, vízben jól oldódik.

Maró hatású a szemre, a bőrre és a légzőszervrendszerre. Belélegezve égő  érzés, erős köhögés, torokfájás, nehézlégzés, légszomj alakulhat ki.

Nagy koncentrációjú ammónia belélegzése hirtelen blokkolhatja a légzést. Bőrre, szemre kerülve  vörösség, fájdalom, súlyos égési-fagyási sérülések hólyagok alakulhatnak ki.

Az ammóniaszivárgások különösen veszélyesek, miután az anyag további viselkedését nagyon nehéz előre jelezni.

Kis mennyiségben is nagy károkat okozhat az ammónia. A mérgező, maró hatású gázt Dunaszerdahelyen két helyen alkalmazzák hűtőberendezéseknél:

ISTER MEAT, k.f.t. vágóhíd és húsfeldolgozó üzem

Használt hűtőanyag : ammónia

Raktározott mennyiség : 10 t

 

MŰJÉGPÁLYA, Municipal Real Estate, k.f.t.

Használt hűtőanyag : ammónia

Raktározott mennyiség 1,5 t

 

Veszélyes anyag közúti szállítása során bekövetkezett balesetek

A közúti veszélyes áruszállítási balesetek jellemzője, hogy elvileg szinte bárhol, bármikor előfordulhatnak és szinte bárki érintettje, elszenvedője lehet.

Veszélyes áruszállítás szempontjából  Dunaszerdahely külterületén áthaladó 63-as főút jelenthet magasabb kockázati potenciált.

Mi a teendőnk, ha ilyen baleset közvetlen részesei vagyunk

Amennyiben  saját járművel  vagyunk a balest közelében, igyekezzünk minél előbb járművünket biztonságos helyre leparkolni, és azonnal jelenteni a balesetet a 112 /150, 155 és a158/ - es hívószámra.

A szakszerű beavatkozás megérkezéséig tartózkodjunk a lehető legtávolabb az érintett területtől. Mivel a távozó veszélyes anyagot nem ismerjük, ne érintkezzünk a kiömlő anyaggal.

A mentőalakulatok megérkezése után, igazodjunk a mentést irányító egységparancsnok utasításai szerint.

Kiérkezés után a mentést végző alakulatoknak alapos felderítést kell végezni, mely a beavatkozásban résztvevő erők legfőbb feladata - halmazállapot, mennyiség, reakcióképesség, gyúlékonyság, robbanásveszély, rádióaktivitás stb. megállapítása.

A felderítés után megtörténik a veszélyes anyag beazonosítása, ha bizonyossá válik, hogy a veszélyes anyag kiáramlása az emberekre , állatokra a természeti környezetre jelentős hatást gyakorol, akkor védőtávolságot kell kijelölni.

Ezután következhet a kiáramlás magakadályozása, a mentés végrehajtása.

                                                                          

Általános tudnivalók veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén

Ammónia szivárgás esetén SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot – 2 perces váltakozó hangmagasságú jel, amit szóbeli tájékoztatás követ a bekövetkezett  veszélyhelyzetről, nagyságáról.

A riasztást követő magatartási szabályok :

Amennyiben épületen kívül tartózkodunk :

 • A gépjárművel közlekedőnek, a gépjárművét  olyan helyen kell leállítania hogy az ne képezzen forgalmi akadályt
 • A légutak védelme érdekében a száj és az orr elé tartva nedves kendőt vagy törülközőt kell használni a szennyezett területen.
 • Szélirányba a lehető leggyorsabban el kell hagyni a szennyezett  területet.

 

Amennyiben otthon tartózkodunk :

 • Csukjuk be az ajtókat és az ablakokat.
 • Kapcsoljuk ki a szellőző és klímarendszert.
 • Figyeljünk a polgármester, a katasztrófavédelem , tűzoltóság illetve rendőrség közleményeit.
 • Ne dohányozzunk, kapcsoljuk ki a gáztűzhelyet és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket.
 • A légutak védelme érdekében a száj és az orr elé nedves zsebkendőt vagy törölközőt tartva akadályozzuk meg az ammónia, vagy az egyéb szennyezőanyag belélegzését.
 • Szellőztessünk, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította.
 • Lehetőség szerint kísérjük figyelemmel, hogy szomszédjaink és a közelünkben tartózkodók a riasztást, a közleményeket illetve a felhívásokat meghallották-e.

Mi történik az ammóniaszivárgás észlelése után?

A műjégpálya esetében elektromos jelzésrendszer lép működésbe, amely a  Nagyszombati Katasztrófavédelmi Központban jelzi a veszélyt.

Innét történik  ezután a tűzoltóság, rendőrség, valamint az egészségügyi gyorsügyelet és ha elkerülhetetlen a biztonság érdekében más szervek  mozgósítása is.

A megérkező elhárító szervek megítélik a riasztás tényét, valamint elvégzik a szennyezettség nagyságának elbírálását.

A baleset biztonságos elhárítása szempontjából a legfontosabb feladat a veszélyes terület behatárolása.

Mivel az ammónia, veszélyességét tekintve mérgező és robbanásveszélyes anyag, két értéket kell ismerni : átlagos koncentrációt és a csúcskoncentrációt

A robbanásveszély elkerülése érdekében pedig az : alsó robbanási határértéket és a felső robbanási értéket

Mivel a Dunaszerdahelyen működtetett mindkét ammóniát felhasználó egység esetében nagyobb mennyiségű ammónia van raktározva, 1.5 illetve 10 t, szükséges, hogy a légtér folyamatos ammóniakoncentrációjának mérésére is legyen biztosítva.

Olyan mérőeszközöket használnak a gázkoncentráció mérésére, amelyek már a legalacsonyabb értéknél is megbízhatóan működnek.

Az ammónia tárolási helyének mérése

Nagyobb mennyiségű ammónia tárolása illetve hűtőrendszerben cirkuláltatása esetén szükséges, hogy a légtér ammóniakoncentrációjának folyamatos mérése illetve felügyelete telepített gázkoncentráció-mérőkkel legyen megoldva.

Olyan érzékelő rendszert célszerű választani, amely már alacsony koncentráció mellett is megbízhatóan működik.

Kiömlés esetén, illetve nagyobb baleset bekövetkeztében  a helyi műjégpálya területére kivezényelt mentőosztag / tűzoltóság/ hordozható mérőműszerekkel végzi – Dräger PAC III., vagy az ammónia jelenlétét érzékelő csövecskékkel végzi a fertőzöttség nagyságát.

Nagyon fontos a helyszínre érkező  bevetési osztag közvetlen együttműködése a helyi objektumot kiszolgáló személyzettel.

Fontos, hogy az épület, melyben ammónia tárolása  történik, szélirányjelző berendezéssel is biztosítva legyen.

A mérések elvégzése  és pontos helyszíne a  fertőzött területen a beavatkozást irányító szakcsoport határozza meg, függően az ammónia  kiömlött  mennyiségétől, az időjárási viszonyoktól, széliránytól, stb.

Ammóniás környezetben a kárelhárítást végzők csak teljes védőfelszerelésben, vagyis gáztömör és ammóniának ellenálló anyagból készült védőruhában és légzésvédő készülékben dolgozhatnak.

Az ammónia terjedésének megakadályozása

 • a csővezeték, tömítések meghibásodásánál eredő szivárgások, folyások a vezetékrész kiszakaszolásával, valamint a folyékony ammónia átszivattyúzása, vagy leszivattyúzásával szüntethető meg
 • az ammónia terjedésének megakadályozása és lecsapatása vízfüggönnyel
 • az ammónia lecsapatása porlasztott vízsugárral a helyiségből az ammónia eltávolítása ventilátorral és lecsapatása vízfüggönnyel