A postai szavazás külföldről csak január 10-ig kérhető

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
A postai szavazás külföldről csak január 10-ig kérhető

Ismételten felhívjuk a külföldön élő, vagy tartózkodó szlovák állampolgárok figyelmét arra, hogy már csak e hét péntekéig kérelmezhetik a postai úton történő szavazást. Legkésőbb január 10-ig levélben vagy e-mailben kérvényezhetik a postai levélküldemény formájában való szavazás lehetőségét a közelgő februári 29-i parlamenti választás kapcsán.

Külföldről levélben is lehet szavazni

Ezt előre kérvényezni kell, de legkésőbb 50 nappal a választások előtt, tehát 2020. január 10-ig. Ha a szlovák állampolgárságú választópolgárnak nincs állandó lakhelye Szlovákiában, akkor a kérelmét a szlovák belügyminisztériumnak kell címeznie. Ha pedig van állandó lakhelye Szlovákiában, de a választások idején külföldön tartózkodik, akkor a lakcíme szerinti településen postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét és bejegyzését a választók külön névjegyzékébe.

Ki fordulhat a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalhoz?

 A Dunaszerdahelyi Városi Hivataltól olyan személy kérvényezheti a postai úton történő választás lehetőségét, akinek Dunaszerdahelyen van az állandó lakhelye, de a választások napján a Szlovák Köztársaság területén kívül tartózkodik. A levélben történő választás lehetőségét igénylő választópolgár kérelmét 50 nappal a választások napja előtt kell, hogy eljuttassa a Városi Hivatalba, vagyis legkésőbb 2020. január 10-ig. E határidő letelte után megkapott kérvényeket nem veszik figyelembe.

A postán keresztül történő szavazás lehetősége

 - levélben, vagyis postai úton az alábbi címen kérvényezhető : Dunaszerdahely Város, Városi Hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely,

- vagy elektronikus úton pedig a következő elérhetőségeken: agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu, andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu.

A kérvényének tartalmaznia kell a választópolgár keresztnevét és családi nevét, személyazonosító számát, állandó lakhelyének címét és a külföldi tartózkodási helyének postacímét. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal legkésőbb a választások napja előtt 35 nappal, azaz 2020. január. 25-ig elküldi a külföldi tartózkodási hely postacímére a Dunaszerdahely Város hivatali bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot, a szavazólapokat, a postai visszaküldésre szolgáló borítékot és a szavazás módjáról a tájékoztatót. A választópolgár csak egy listára szavazhat, azon legfeljebb 4 jelöltnek adhat elsőbbségi szavazatot a nevük előtt álló sorszám bekarikázásával. A szavazólap borítékba helyezését követően a választópolgár a borítékot leragasztva a visszaküldésre szolgáló borítékba teszi és postán elküldi. A postai díjat a választópolgár fizeti. A parlamenti választás eredményéhez azokat a postán érkezett szavazatokat számolják hozzá, amelyeket legkésőbb a választások napja előtti utolsó munkanapon, vagyis legkésőbb 2020. február 28-ig kézbesítenek Dunaszerdahely Város részére.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén abban a választókörzetben szavazhat, ahol szerepel a választói névjegyzékben, vagy választói igazolvánnyal bármilyen más választókörzetben. A választói igazolvány beszerzésével kapcsolatos részletes tudnivalókról rövidesen tájékoztatunk Dunaszerdahely város weboldalán.

Szlovákiában 2020. február 29-én tartják a parlamenti választásokat, ezeken összesen 25 politikai párt és mozgalom indul, tehát kettővel több, mint négy éve. Nekik 2019. december 1-ig kellett leadniuk a jelöltlistákat. Ezek megtekinthetők a belügyminisztérium weboldalán: http://www.minv.sk/?nr20_kandidati.

/pve/