27120130577-SK

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Sajtóhír: 2015.11.30.

A projekt az Európai Szociális Alap támogatása keretében a Foglalkoztatottság és társadalmi inklúzió Operatív Program segítségével valósult meg.

Dunaszerdahely Város befejezte az Európai Szociális Alap a Foglalkoztatottság és társadalmi inklúzió Operatív Program támogatása keretében megvalósult projektet, amely 2014 június 1 –től vette kezdetét és 2015. november 30-án fejeződött be. Az elszámolható költségek összege elérte a 119 946,72 Eurót. Az említett időszakban három szociális terepmunkás és három szociális terepmunkás asszisztens végezte feladatait, melynek során szakmai segítséget nyújtottak mindazoknak, akik sem önmaguk, sem a családjuk vagy közelebbi hozzátartozójuk segítségével nem tudták megoldani szociális gondjaikat. Az akut krízishelyzetek kialakulását megelőzően arra törekedtek, hogy a veszélyeztetett csoportoknál ne alakuljanak ki a rizikófaktorok. További feladatuk volt a jog és érdekérvényesítést célzó közösségszervezés, hatóságokkal való kommunikáció.
Tevékenységük elsősorban a roma közösség problémáira irányult, többek között a közösség lakhatási problémái és egészségügyi szociális oktatási ügyek intézésének segítése volt.
A projekt megvalósítása egyértelműen sikeres volt, amit az elért eredmények is bizonyítottak. Összességében a projekben 1679 fő vett részt, közülük 998 nő és 681 férfi. Az elért mutatók a projekt előzetes tervei szerint 103,64 % -ra kerültek teljesítésre. Mindezek indokolják, hogy továbbra is kiemelkedő figyelmet szükséges fordítani a projektban szereplő célcsoportra, akik szociális jogvédelemre, gondoskodásra szorulnak, akiken a vonatkozó törvények szerint rendkívüli anyagi támogatással és speciális szolgáltatásokkal kell segíteni, továbbá a hátrányosan megkülönböztetett közösségek, a hosszú ideje munkanélküliek, a hajléktalanok, a szegénységi küszöb alatt élők, az elszigetelt és elkülönített roma közösségek tagjai.
A jövőben elengedhetetlenül szükséges a közösségi szociális munka fejlesztése és támogatása, amely továbbra is biztosítja segítséget a szociálisan rászorulók részére

 

Sajtóhír: 2014.08.13.

Dunaszerdahely Városa megkezdte a „A minőségibb szociális terepmunka végzésének, a kliensre, a családjára és a közösségre kifejtett hatásának a javítása” elnevezésű projekt megvalósítását. A projekt a Foglalkoztatottság és Társadalmi Befogadás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásának köszönhetően valósul meg. Dunaszerdahely Városa a csallóközi régió fő központja, Városi Hivatala az általa fenntartott más szervezetekkel együtt a város és a régió nagyszámú lakosának nyújt szolgáltatásokat. A város arra törekszik, hogy olyan célirányos szolgáltatásokat nyújtson, amelyek
a városlakók konkrét csoportjának szükségleteit veszik figyelembe, tekintet nélkül társadalmi helyzetükre, nemzetiségi, és etnikai hovatartozásukra. A városnak ezt a folyamatos törekvését több megvalósított akció bizonyítja. Az egyik fontos terület, amelynek a város az elmúlt időszakban figyelmet szentelt, a város területén található különféle közösségekkel való foglalkozás. Ez az egyik oka annak, hogy Dunaszerdahely Városa hozzálátott „A minőségibb szociális terepmunka végzésének, a kliensre, a családjára és a közösségre kifejtett hatásának a javítása” elnevezésű projekt megvalósításához.
Ez a Foglalkoztatottság és Társadalmi Befogadás Operatív Program keretében valósul meg. A projekt megvalósításának helyszíne Dunaszerdahely Városa. Időtartama 18 hónap, a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásról (VNTPT) szóló szerződést 2014. májusában írták alá. A maximális jóváhagyott VNTPT összege 113 949,38 euro.“. A projekt fő célja a közösségi munka támogatása szociális terepmunkával . A projekt a célcsoportot alkotó helyi roma közösség (HRK) szükségleteire reagál, célja a szociális depriváció csökkentése a természetes családi, nyitott környezetben végzett, állandó szociális munka által.
A projekt keretében Dunaszerdahely Városa 3 szociális terepmunkást és 3 asszisztenst foglalkoztat. Feladatuk a terepen dolgozó szociális munkások mellett az is, hogy egy tekintéllyel bíró tanácsadót, irányítót, mediátort, közösségszervezőt biztosítsanak a kliensek részére. Az ő alapvető feladata kliensei azon képességeinek a támogatása, amely lehetővé teszi, hogy önállóan irányítsák az életüket, és elkerüljék a halmozottan hátrányos helyzetűeket folyton fenyegető bukást, megelőzzék a szociopatológikus tünetek kialakulását, az iskolakerülést, stb. Ez azt jelenti, hogy segíteniük és motiválniuk kell a családokat, hogy
maradjanak meg a „normális működés szintjén”. A szociális terepmunkásnak továbbá olyan szolgáltatásokat kell közvetítenie kliensei felé, amelyek helyben elérhetők. A fő problémák, amelyekkel a szociális terepmunkások és asszisztenseik foglalkoznak, a következők: Nem fizetés és adósságok – a dolgozó megbeszéli a klienssel, hogy fizetnie kell a kötelezettségeit – a lakbért, a szolgáltatásokat, az iskolai
étkezést, stb. A klienssel közösen jár el az adósságtörlesztés ügyében. Az önkormányzatokkal és a lakástulajdonosokkal megtárgyalja az adósokkal szembeni legmegfelelőbb fellépést. A jövedelem felhasználása – a dolgozó megbeszéli a klienssel, hogyan tudná hatékonyan kezelni a jövedelmét, hogyan biztosíthatja belőle alapvető szükségleteit anélkül, hogy eladósodna. Iskolalátogatás – a dolgozó felkeresi azokat a gyermekeket, akik nem járnak rendszeresen iskolába, megbeszéléseket folytat az érdekelt felekkel, és segít elhárítani a hiányzások okait. A gyerekek és fiatalok szabadidős tevékenysége
– a dolgozó szabadidős tevékenységeket közvetít vagy kezdeményez. Eközben együttműködik az önkéntesekkel, a helyi nonprofit civil szervezetekkel és aktivistákkal. Annak ellenére, hogy a projekt elsődlegesen a HRK tagjait célozza meg, nem csak ezzel az egy közösséggel fognak foglalkozni a szociális terepmunkások és asszisztenseik. Feltérképezik a városban élő többi közösség szükségleteit
is, és helyzetük javítása érdekében megfelelő intézkedéseket javasolnak. Ezek a városnak kiindulópontként szolgálnak a jövőben arra nézve, hogyan módosítsák tevékenységi terveiket ezen a területen.