Költségvetés

A város pénzügyi gazdálkodásának alapját a naptári évre összeállított költségvetés képezi. A város a költségvetés-tervezetet és a zárszámadás-tervezetet legkésőbb 15 nappal az azokat megtárgyaló képviselő-testületi ülést megelőzően közzéteszi a város hirdetőtábláján és honlapján; A költségvetési többlet a költségvetéstől elkülönített pénzalapba vagy a város következő évi költségvetésébe vihető át. A város külön törvény alapján vezeti a könyvelését. Éves beszámolóját könyvvizsgáló hitelesíti, aki a külön törvényben meghatározott további tényeket is hitelesíti.

Külön törvény szabályozza a város költségvetését, annak összeállítását és tartalmát, a költségvetési gazdálkodás szabályait, a költségvetésen kívüli források képzését és felhasználását, a községek közötti pénzügyi elszámolás módját, a városi költségvetés viszonyát az állami és a megyei költségvetéshez.

Költségvetések 2021

Csatolmány Méret Dokumentum típus Letöltés
Názov: koltsegvetes_2021.pdf Méret:

924.35 KB

Dokumentum típus:

pdf

Letöltés:Letöltés