Rozpočty

Rozpočty mesta Dunajská Streda

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2018
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.rozpocet_textova_cast_2018.pdf1.04 MBPrevziať
2.prijem_navrh_2018.pdf233.82 KBPrevziať
3.vydavky_navrh_2018.pdf463.74 KBPrevziať
4.register_investicii_-navrh_2018.pdf224.62 KBPrevziať
5.msks_.pdf385.84 KBPrevziať
6._stredisko_sluzieb.pdf102.45 KBPrevziať
7._css.pdf101.16 KBPrevziať
8._zps.pdf98.57 KBPrevziať
9._cvc.pdf389.21 KBPrevziať
10._zus.pdf184.6 KBPrevziať
11._zs_jilemnickeho.pdf303.58 KBPrevziať
12._zs_kodaly.pdf309.79 KBPrevziať
13._zs_smetanov_haj.pdf312.34 KBPrevziať
14._zs_gy._szaboa.pdf202.26 KBPrevziať
15._zs_vamberyho.pdf268.32 KBPrevziať
zmena_c_1_dovodova_sprava.pdf212.81 KBPrevziať
zmena_c_1_prijem.pdf217 KBPrevziať
zmena_c_1_register_investicii_-_2018.pdf255.45 KBPrevziať
zmena_c_1_vydavky.pdf465.4 KBPrevziať
zmena_c_1_css_-_aktualny_rozpocet.pdf103.21 KBPrevziať
zmena_c_1_css_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf94.77 KBPrevziať
zmena_c_1_cvc_-_zmena_rozpoctu_text.pdf285.8 KBPrevziať
zmena_c_1_cvc_-_zmena_rozpoctu.pdf28.58 KBPrevziať
zmena_c_1_cvc.pdf389.3 KBPrevziať
zmena_c_1_sss_-_aktual_prehlad_rozpoctu.pdf102.82 KBPrevziať
zmena_c_1_sss_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf95.79 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_jilemnickeho_-navrh_zmeny_rozpoctu_na_rok_2018.pdf149.04 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_jilemnickeho.pdf304.58 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_kodalya_-_rozpocet.pdf104.57 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_kodalya_-_zmena_rozpoctu_text.pdf283.83 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_kodalya_-_zmeny_rozpoctu.pdf36.13 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_smetanov_-_rozpocet.pdf104.05 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_smetanov_-_zmena_rozpoctu_text.pdf130.77 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_smetanov_-_zmeny_rozpoctu.pdf33.65 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_szaboa_-_zmena_rozpoctu_20.2.2018.pdf231.09 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_szaboa_-zmena_rozpoctu_text.pdf132.55 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_vamberyho_-_navrh_rozpoctu_2018.pdf270.21 KBPrevziať
zmena_c_1_zs_vamberyho-_zmena_rozpoctu.pdf195.92 KBPrevziať
zmena_c_1_zus_-_komentar_k_zmene_rozpoctu.pdf330.86 KBPrevziať
zmena_c_1_zus_-_zmena_rozpoctu_20.2._2018.pdf187.05 KBPrevziať
zmena_c_2_dovodova_sprava.pdf256.95 KBPrevziať
zmena_c_2_prijem.pdf217.63 KBPrevziať
zmena_c_2_register_investicii.pdf275.26 KBPrevziať
zmena_c_2_vydavky.pdf483.73 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2017
PrílohaVeľkosťPrevziať
rozpocet_textova_cast_2017_003_leg.pdf1.12 MBPrevziať
register_investicii_-_navrh_2017_6.pdf341.09 KBPrevziať
navrh_na_rozpocet_r._2017-2019_msks.pdf384.27 KBPrevziať
navrh_na_rozpocet_2017_perfects.pdf185.24 KBPrevziať
zus-navrh_rozpoctu_2017.pdf201.32 KBPrevziať
vambery_-navrh_rozpoctu_2017.pdf331.17 KBPrevziať
szabo-navrh_rozpoctu_2017.pdf322.76 KBPrevziať
smetanov-navrh_rozpoctu_2017.pdf321.92 KBPrevziať
kodaly_-_navrh_rozpoctu_2017.pdf316.74 KBPrevziať
jilemnicky_-navrh_rozpoctu_2017.pdf306.84 KBPrevziať
cvc-navrh_rozpoctu_2017.pdf254.88 KBPrevziať
zps_-_navrh_rozpoctu_na_rok_2017.pdf113.12 KBPrevziať
vydavky_2017_ek.pdf486.72 KBPrevziať
dovodova_sprava_zmena_1.pdf407.64 KBPrevziať
prijem_zmena_1.pdf216.55 KBPrevziať
vydavky_zmena_1.pdf507.22 KBPrevziať
register_investicii_-_2017_zmenac.1.pdf251.89 KBPrevziať
dovodova_sprava_zmena_2.pdf392.96 KBPrevziať
prijem_zmena_2.pdf216.57 KBPrevziať
vydavky_zmena_2.pdf508.4 KBPrevziať
register_investicii_-_2017_zmenac.2.pdf254.92 KBPrevziať
zmena_c._3_dovodova_sprava.pdf302.22 KBPrevziať
zmena_c._3_prijmy.pdf217.53 KBPrevziať
zmena_c._3_register_investicii.pdf268.48 KBPrevziať
zmena_c._3_vydavky.pdf513.61 KBPrevziať
zmena_c._4_dovodova_sprava.pdf250.31 KBPrevziať
zmena_c._4_prijmy.pdf376.31 KBPrevziať
zmena_c._4_register_investicii.pdf267.89 KBPrevziať
zmena_c._4_vydavky.pdf606.51 KBPrevziať
dovodova_sprava_5.pdf352.07 KBPrevziať
prijem_zmena_5.pdf378.83 KBPrevziať
register_investicii_-_2017_zmena_c._5.pdf267.76 KBPrevziať
vydavky_zmena_5.pdf608.82 KBPrevziať
dovodova_sprava_6.pdf345.3 KBPrevziať
prijem_zmena_6.pdf378.39 KBPrevziať
register_investicii_-_2017_zmena_c._6.pdf268.79 KBPrevziať
vydavky_zmena_6.pdf609.65 KBPrevziať
dovodova_sprava_zmena_7_.pdf33.91 KBPrevziať
prijem_zmena_7_.pdf378.04 KBPrevziať
vydavky_zmena_7_.pdf608.21 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2016
PrílohaVeľkosťPrevziať
rozpocet_textova_cast_2016.pdf832.29 KBPrevziať
prijmy_spolu.pdf800.23 KBPrevziať
bezne_prijmy.pdf650.38 KBPrevziať
kapitalove_prijmy.pdf139.18 KBPrevziať
financne_prijmy.pdf117.38 KBPrevziať
vydavky.pdf398.15 KBPrevziať
register_investicii.pdf198.35 KBPrevziať
prijmy-_3_roky.pdf971.48 KBPrevziať
vydavky-3_roky.pdf3.36 MBPrevziať
zmena_c._1_prijmy-bez_fin_kapitalove.pdf206.61 KBPrevziať
zmena_c._1_prijmy-bezne.pdf189.82 KBPrevziať
zmena_c._1_prijmy-financne.pdf127.98 KBPrevziať
zmena_c._1_prijmy-kapitalove.pdf125.59 KBPrevziať
zmena_c._1_register_investicii_-_2016_zmena_1.pdf204.77 KBPrevziať
zmena_c._1_rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.8 KBPrevziať
zmena_c._1_vydaj-podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
zmena_c._1_vydaj-program.pdf9.39 KBPrevziať
zmena_c._1_vydaj-projekty.pdf402.9 KBPrevziať
zmena_c.1_dovodova_sprava.pdf270.61 KBPrevziať
zmena_c._2_dovodova_sprava.pdf359.73 KBPrevziať
zmena_c._2_prijmy-bezne_financne_kapitalove.pdf214.67 KBPrevziať
zmena_c._2_prijmy-bezne.pdf203.92 KBPrevziať
zmena_c._2_prijmy-financne.pdf120.79 KBPrevziať
zmena_c._2_prijmy-kapitalove.pdf129.11 KBPrevziať
zmena_c._2_register_investicii_-_2016_zmena_2_final.pdf218.44 KBPrevziať
zmena_c._2_rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.58 KBPrevziať
zmena_c._2_vydaj-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
zmena_c._2_vydaj-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
zmena_c._2_vydaj-_projekty.pdf416.16 KBPrevziať
3.zmena_prijmy-bezne.pdf156.74 KBPrevziať
3.zmena_prijmy-financne.pdf65.52 KBPrevziať
3.zmena_prijmy-bezne_fin._kapitalove.pdf170.51 KBPrevziať
3.zmena_prijmy-kapitalove.pdf74.9 KBPrevziať
3.zmena_register_investicii.pdf170.27 KBPrevziať
3.zmena_rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf223.09 KBPrevziať
3.zmena_dovodova_sprava.pdf379.12 KBPrevziať
3.zmena_vydaj_-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
3.zmena_vydaj_-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
3.zmena_vydaj_-_projekty.pdf424.42 KBPrevziať
4.zmena_dovodova_sprava.pdf344.06 KBPrevziať
4.zmena_prijmy-bezne.pdf157.53 KBPrevziať
4.zmena_prijmy-beznekapitalove_financne.pdf175.99 KBPrevziať
4.zmena_prijmy-financne.pdf65.51 KBPrevziať
4.zmena_prijmy-kapitalove.pdf75.58 KBPrevziať
4.zmena_register_investicii.pdf170.27 KBPrevziať
4.zmena_rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf222.59 KBPrevziať
4.zmena_vydaj-program.pdf9.39 KBPrevziať
4.zmena_vydaj-podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
4.zmena_vydaj-projekty.pdf425.84 KBPrevziať
5.zmena_dovodova_sprava.pdf269.93 KBPrevziať
5.zmena_prijmy-bezne_1.pdf97.92 KBPrevziať
5.zmena_prijem_-_bezny_kapi._financne.pdf97.81 KBPrevziať
5.zmena_prijem_-financne_operacie.pdf85.42 KBPrevziať
5.zmena_prijmy-kapitalove.pdf85.42 KBPrevziať
5.zmena_register_investicii.pdf249.49 KBPrevziať
5.zmena_rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf184.49 KBPrevziať
5.zmena_financne_opercacie.pdf101.88 KBPrevziať
5.zmena_kapitalove_vydavky.pdf115.09 KBPrevziať
5.zmena_vydavky_spolu.pdf141.55 KBPrevziať
6._dovodova_sprava1.pdf284.58 KBPrevziať
6._prijem_-_bezne_prijmy.pdf212.66 KBPrevziať
6._prijem_-_financne_operacie.pdf171.32 KBPrevziať
6._prijem_-_kapitalove_prijmy.pdf181.84 KBPrevziať
6._prijem.pdf224.54 KBPrevziať
6._register_investicii_-_2016_zmena_6.pdf251.01 KBPrevziať
6._rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf185.51 KBPrevziať
6._vydaj.pdf301.36 KBPrevziať
7._bezne_prijmy_zmena.pdf388.78 KBPrevziať
7._dovodova_sprava.pdf490.29 KBPrevziať
7._financne_prijmy_zmena.pdf335.45 KBPrevziať
7._kapitalove_prijem_zmena.pdf349.15 KBPrevziať
7._kopia_-_register_investicii_-_2016_zmena_.pdf358.45 KBPrevziať
7._prijem_zmena.pdf396.05 KBPrevziať
7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_zmena.pdf347.79 KBPrevziať
7._vydaj_zmena.pdf472.89 KBPrevziať
municipal_2.pdf100.49 KBPrevziať
municipal.pdf102.81 KBPrevziať
perfects.pdf103.13 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2015
PrílohaVeľkosťPrevziať
Rozpočet 2015813.29 KBPrevziať
Príjmy spolu105.82 KBPrevziať
Bežné príjmy84.26 KBPrevziať
Kapitálové príjmy20.79 KBPrevziať
Finančné príjmy18.66 KBPrevziať
Výdavky 2015544.86 KBPrevziať
Register investícií55.5 KBPrevziať
Príjmy - 3 roky139.25 KBPrevziať
Výdavky - 3 roky770.35 KBPrevziať
Zmena č. 1 - dôvodová správa70.98 KBPrevziať
Zmena č. 1 - príjmy spolu157.6 KBPrevziať
Zmena č. 1 - bežné príjmy112.19 KBPrevziať
Zmena č. 1 - kapitálové príjmy31.24 KBPrevziať
Zmena č. 1 - finančné príjmy37.24 KBPrevziať
Zmena č. 1 - program9.39 KBPrevziať
Zmena č. 1 - podprogram154.04 KBPrevziať
Zmena č. 1 - projekt420.81 KBPrevziať
Zmena č. 1 - register investícií51.5 KBPrevziať
Zmena č. 1 - rekapitulácia rozpoctu13.27 KBPrevziať
Zmena č. 2 - Zmena rozpočtu219.72 KBPrevziať
Zmena č. 2 - dôvodová správa313.31 KBPrevziať
Zmena č. 2 - register investícií225.31 KBPrevziať
Zmena č. 2 - rekapituláciu rozpočtu118.04 KBPrevziať
Zmena č. 2 - bežné príjmy103.99 KBPrevziať
Zmena č. 2 - finančné príjmy30.7 KBPrevziať
Zmena č. 2 - kapitálové príjmy23.02 KBPrevziať
Zmena č. 2 - príjmy spolu132.2 KBPrevziať
Zmena č. 2 - výdavky podprogram154.04 KBPrevziať
Zmena č. 2 - výdavky program9.39 KBPrevziať
Zmena č. 2 - výdavky - projekt423.95 KBPrevziať
Zmena č. 3 - dôvodová správa275.18 KBPrevziať
Zmena č. 3 - register investícií227.14 KBPrevziať
Zmena č. 3 - rekapitulácia rozpočtu mesta185.19 KBPrevziať
Zmena č. 3 - bežné príjmy132.57 KBPrevziať
Zmena č. 3 - finančné príjmy38.96 KBPrevziať
Zmena č. 3 - kapitálové príjmy26.04 KBPrevziať
Zmena č. 3 - príjmy spolu189.2 KBPrevziať
Zmena č. 3 - výdavky - projekt7.75 MBPrevziať
Zmena č. 4 - dôvodová správa15.32 KBPrevziať
Zmena č. 4 - kapitálové príjmy127.69 KBPrevziať
Zmena č. 4 - bežné, kapitálové, finančné príjmy235.96 KBPrevziať
Zmena č. 4 - bežné príjmy205.39 KBPrevziať
Zmena č. 4 - finančné príjmy134.52 KBPrevziať
Zmena č. 4 - register investícií227.15 KBPrevziať
Zmena č. 4 - rekapitulácia rozpočtu za rok 2015184.87 KBPrevziať
Zmena č. 4 - výdavky projekt427.39 KBPrevziať
Zmena č. 5 - bežné, kapitálové, finančné príjmy169.39 KBPrevziať
Zmena č. 5 - bežné príjmy879.6 KBPrevziať
Zmena č. 5 - dôvodová správa832.48 KBPrevziať
Zmena č. 5 - finančné príjmy36.93 KBPrevziať
Zmena č. 5 - kapitálové príjmy27.59 KBPrevziať
Zmena č. 5 - register investícií 2015 zmena227.15 KBPrevziať
Zmena č. 5 - programový rozpočet-projekty427.22 KBPrevziať
Zmena č. 5 - rekapitulácia rozpočtu mesta182.7 KBPrevziať
Zmena č. 6 - bežné príjmy902.31 KBPrevziať
Zmena č. 6 - kapitálové a finančné príjmy1.16 MBPrevziať
Zmena č. 6 - dôvodová správa287.16 KBPrevziať
Zmena č. 6 - finančné príjmy236.28 KBPrevziať
Zmena č. 6 - kapitálové príjmy170.91 KBPrevziať
Zmena č. 6 - programový rozpočet-rekapitulácia za podprogramy250.49 KBPrevziať
Zmena č. 6 - programovy rozpočet-rekapitulácia za programy128.32 KBPrevziať
Zmena č. 6 - programovy rozpočet-rekapitulácia za projekty607.42 KBPrevziať
Zmena č. 6 - register investícií230.38 KBPrevziať
Zmena č. 6 - rekapitulácia rozpočtu mesta184.9 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
prijmy_2014.pdf122.38 KBPrevziať
kapital_prijmy.pdf425.92 KBPrevziať
rozpocet_2014.doc653.5 KBPrevziať
vydavky_2014.pdf360.41 KBPrevziať
register_investicii_-_2014_3-_zmena.xls47.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Bežné príjmy109.27 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Kapitálové príjmy33.01 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Finančné operácie22.24 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Bežné, kapitálové príjmy; finančné operácie110.03 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Podprogram zmena154.08 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Program zmena9.39 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Projekt zmena418.9 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 1 - Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 1/2014 57.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 2 - Kópia-register investicii59.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 2 - Podprogram154.08 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 2 - Program9.39 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 2 - register investícií 201460 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 2 - Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 2/2014 54.38 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Dôvodová správa36 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Finančné operácie25.52 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Kapitálové príjmy22.46 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Podprogram154.08 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Príjmy103.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Program9.39 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Projekty427.52 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 3 - Bežné príjmy79.31 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - príjmy spolu106.96 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - bežné príjmy79.66 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - kapitálové príjmy22.91 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - finančné operácie23.43 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - Register investícií63.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - Rekapitulácia rozpočtu13.28 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - Projekt438.67 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 4 - Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 4/2014 51.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 5 - Register investícií64.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 5 - Rekapitulácia rozpočtu13.31 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 5 - Projekt440.18 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 5 - Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 5/2014 85.08 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 6 - Rekapitulácia rozpočtu13.36 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 6 - Zmena rozpočtu441.99 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 6 - Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 6/2014 22.93 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Bežné príjmy85.06 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Dôvodová srpáva82.95 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Finančné príjmy21.08 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Kapitálové príjmy21.56 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Register investícií65.5 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Prímy spolu107.81 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Projekt448.76 KBPrevziať
Zmena rozpočtu 7 - Rekapitulácia rozpočtu13.37 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2013
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2010
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2009
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2008
PrílohaVeľkosťPrevziať
Rozpocet 200833 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2007
PrílohaVeľkosťPrevziať
Rozpocet_2007.pdf312.5 KBPrevziať
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2006
PrílohaVeľkosťPrevziať
Rozpocet_2006.pdf312.5 KBPrevziať