Záverečné účty

Návrh záverečného účtu mesta prerokúva a schvaľuje mestské zastupiteľstvo, pričom platí, že návrh záverečného účtu sa prerokuje v mestskom zastupiteľstve najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna nasledujúceho roku. K návrhu záverečného účtu mesta ešte pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta. Pred schválením je záverečný účet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

  • a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
  • b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Záverečné účty 2022

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._2022_zaverecny_ucet.pdf Veľkosť:

14.03 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2._rozb._hosp._za_r._2022_zs_szaboa.pdf Veľkosť:

479.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3._rozb._hosp.za_2022_zs_kodalya.pdf Veľkosť:

588.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4._rozb.hosp_za_rok_2022_zs_vamberyho.pdf Veľkosť:

329.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5._rozbor_hospodarenia_2022_zs_jilemnickeho.pdf Veľkosť:

617.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6._rozbor_za_rok_2022_-_sh.pdf Veľkosť:

458.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.-31.12.2022.pdf Veľkosť:

519.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022_-cvc.pdf Veľkosť:

417.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9._rozbor_hospodarenia_2022_zps.pdf Veľkosť:

504.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 10._css_rozbor_hospodarenia_2022.pdf Veľkosť:

505.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 11._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022.pdf Veľkosť:

356.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť