Záverečné účty

Návrh záverečného účtu mesta prerokúva a schvaľuje mestské zastupiteľstvo, pričom platí, že návrh záverečného účtu sa prerokuje v mestskom zastupiteľstve najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna nasledujúceho roku. K návrhu záverečného účtu mesta ešte pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta. Pred schválením je záverečný účet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

  • a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
  • b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Záverečné účty 2023

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. Zaverecny_ucet 2023.pdf Veľkosť:

11.89 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2. Rozb. hosp. za r. 2023 ZŠ Szabóa.pdf Veľkosť:

455.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3. Rozb. hosp.za r_2023_ZŠ_Kodálya.pdf Veľkosť:

603.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4. Rozb.hosp za rok 2023 ZŠ Vámbéryho.pdf Veľkosť:

319.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5. Rozbor hospodarenia 2023 ZŠ Jilemnického.pdf Veľkosť:

627.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6. Rozbor za rok 2023 - SH.pdf Veľkosť:

405.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7. ZUŠ-Rozbor hospodarenia_01.01.2023-31.12.2023.pdf Veľkosť:

617.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8. Rozbor_hospodárenia_za_rok_2023_ZpS.pdf Veľkosť:

469.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9. CSS rozbor hospodárenia 2023.pdf Veľkosť:

489.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 10. Rozbor hospodárenia rok_2023 MSKS.pdf Veľkosť:

430.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť