Ceny mesta Dunajská Streda odovzdali desiatykrát

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
Ceny mesta Dunajská Streda odovzdali desiatykrát

V rámci Dní sv. Juraja odovzdali Ceny mesta Dunajská Streda. Tento rok udelili tri Ceny Pro Urbe, tri Ceny primátora, dva Pamätné listy primátora a dve ceny Pedagóg roka, resp. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda. 

 

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda prevzala Terézia Strédl za niekoľkoročnú tvorivú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda a záslužnú prácu na úseku pedagógie. Vedúca Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho už nežije v Dunajskej Strede, ale do dnešného dňa ju s mestom spája silné puto a často navštevuje sídlo okresu. 

 

Ceny Pro urbe udelili v kategóriach spoločenského života, kultúry a športu.

 

Predseda Dunajskostredského šachového klubu Juraj Petényi významné ocenenie prevzal za mimoriadne úspešnú odbornú prácu v oblasti športu. Dunajskostredské šachové družstvo v posledných rokoch trikrát vyhrali extraligu, najvyššiu slovenskú súťaž v šachu, štyrikrát skončili na 2. mieste. Okrem toho sa viackrát zúčastnilo Európskej ligy šachových družstiev, kde takisto dosiahli popredné umiestnenia.    

 

Redaktor mestskej televízie Juraj Kanovits získal cenu za významnú činnosť na úseku spoločenského života. Novinár bol 26 rokov poslancom MsZ, vo dvoch volebných cykloch aj členom Rady. Za rozvoj mesta sa zaslúžil prácou v niekoľkých odborných komisiach MsZ.

 

Nositeľom Ceny Pro urbe in memoriam sa stal András Antal za veľké zásluhy v oblasti kultúry. Po 2. svetovej vojne bol kronikárom Dunajskej Stredy. Navštevoval domáce a zachraničné archívy. Zbieral údaje, dokumenty a exponáty o meste a jeho okolí. Inicioval založenia prvého dunajskostredského múzea a pomáhal pri jeho zakladaní. Cenu prevzala jeho vnučka Julianna Weisz.     

 

Odovzdali tri Ceny primátora

Ocenenie získala spoločnosť Minit Slovakia, cenu prevzal konateľ firmy Ladislav Ambrovics. Spoločnosť je uznávaná a vysoko hodnotená pre kvalitu pekárenských výrobkov, svetovú výrobnú technológiu a služby na vysokej úrovni. Niekoľko výrobkov spoločnosti získalo známku kvality SR a zaradila sa do TOP 10 podnikov regiónu. Vlaňajší požiar v jednej z výrobných hál spoločnosti spôsobil škodu za niekoľko miliónov eur, napriek tomu Minit Slovakia si udržala všetkých 350 zamestnancov. Pri rekonštrukcii výrobnej haly zaviedli najmodernejšiu technológiu.      

Cenou primátora bolo vyznamenané futbalové mužstvo DAC z roku 1968. Legendárny tím pod vedením trénera Jána Grešša v sezóne 1968/69 postúpil do divízie, ktorá v tom čase bola treťou najvyššou futbalovou súťazou v Československu.    

 

Primátor Zoltán Hájos ocenil aj 15-ročnú činnosť študentského divadla Novus Ortus Cenou primátora. Súbor dosahuje vynikajúce výsledky na úseku amatérskeho divadelníctva. Zúčastnil sa nespočet domácich a zahraničných festivalov, kde získal viac cien a uznaní.  

 

Primátor Dunajskej Stredy tento rok udelil dva Pamätné listy.

Jeden Dionýzovi Bergmannovi, ktorý založil a rozšíril športovú gymnastiku v stredných školách mesta. Druhé vyznamenanie prevzal lekár Oddelenia úrazovej chirurgie dunajskostredskej nemocnice Ronald Suchý, ktorý niekoľko desaťročí pracuje za rozvoj traumatológie.      

 

Vyhlásili aj Pedagógov roka

Podľa dlhoročnej tradície pri príležitosti odovzdania cien mesta vyhlásia aj Pedagógov roka. Odborné ocenenie získala profesorka slovenčiny a francúzštiny dunajskostredského súkromného gymnázia Marta Mészárosová.

Na návrh kultúrnej komisie MsZ okrem ocenenia Pedagóg roka aj verejnosť, bývalí a súčasní študenti a rodičia môžu hlasovať o najpopulárnejšom pedagógovi. Najviac hlasov tento rok dostala učiteľka MŠ Rybný trh Ildikó Kiss a získala uznanie Pedagóg roka - cena verejnosti.