Szakértőkkel bővültek a bizottságok

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
Szakértőkkel bővültek a bizottságok

A dunaszerdahelyi képviselő-testület április 17-én megtartott ülésén a képviselők egyöntetűen megszavazták azt a javaslatot, hogy szakemberekkel bővítik ki a testület munkáját segítő szakbizottságokat. Már az előző ülésen döntöttek arról, hogy a szakbizottságok munkájába a képviselőkön kívül bizottságonként bevonnának két-két független szakembert. A változás a 10 bizottság közül egyedül a mandátumvizsgáló bizottságra nem vonatkozik, mivel a törvény értelmében ennek csak képviselők lehetnek a tagjai.

A képviselő-testület üléseire kerülő beterjesztéseket véleményező 10 szakbizottságnak eddig csak a városi képviselők voltak a tagjai. Minden bizottságnak 4 tagja volt elnökkel és alelnökkel. Egy konszenzusos megállapodás értelmében az elmúlt hetekben minden szakbizottságba a Magyar Közösség Pártjának frakciója javasolhatott egy jelöltet, a másik személyt pedig a Most-Híd és a függetlenek képviselői csoportja jelölhette. A javasolt személynek állandó dunaszerdahelyi lakhellyel kellett rendelkeznie.

Az alábbiakban áttekintést közlünk arról, hogy milyen az egyes szakbizottságok összetétele azután, hogy független szakemberek is a bekerültek ezekbe a városi szervekbe. A szakemberek így közvetve bekapcsolódhatnak az önkormányzati munkába, és a szakterületük jó ismerőjeként hozzáértéssel szólhatnak bele a városfejlesztés fontos kérdéseibe.

Pénzügyi, Költségvetési,Városi Vagyongazdálkodási és Vállalkozói Bizottság

Elnöke JUDr. Hodosy Szabolcs, alelnök: Mgr.Dakó Sándor .Tagok: Vangel Ferenc, MUDr. Horváth Zoltán, László Szabó, Ing. Garay László.Szakértők: Ing. Stern Husvéth Monika, Rigóová Andrea.

Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság

Elnök: Ing.arch. Zoltán Molnár, alelnök:Ravasz Marian. Tagok: MVDr. Csicsai, Gábor, PhD., Ing. Garay László, Ing.arch.dr.jur. Horony Ákos, Kanovits György. Szakértők: Ing. Szelle Erika, Ing. arch. Ambrus Csaba

Beruházási, Európai Pénzügyi Alapok és Idegenforgalmi Bizottság

Elnök: Domonkos Tamás, alelnök: Ing.arch. Molnár Zoltán. Tagok: MVDr. Csicsai Gábor,PhD.,  Ing. Sebök Pál, Ing.arch.dr.jur. Horony Ákos, Mgr. Herceg Andrea. Szakértők: Ing. Hegyi Július, Vanyek Roland

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Elnök: Bachman László, alelnök: Ing. Garay László. Tagok MVDr. Csicsai,Gábor, PhD.,  Hakszer Roland, Karaffa Attila, Ing.arch. Molnár Zoltán. Szakértők: Ing. Izsák Gabriel,  RNDr. Pónya Zoltán

Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Elnök: Mgr. Jerábik Gabriella, alelnök: Mgr. Herceg Andrea. Tagok: Bugár György, BrunczvikTünde, Gútay László, PaedDr Horváth Kinga, PhD. Szakértők Dr. Görözdi Zsolt, Ing. Pálfyová Ingrid

Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Elnök: Karaffa Attila, alelnök Mgr Nagy Iván. Tagok:  Antal Ágota, Gútay László, Kanovits György, Mgr. Jerábik Gabriella. Szakértők: Nagy Attila, Beke Zsolt

Sport- és Testkultúra-bizottság

Elnök: Brunczvik Tünde, alelnök: Kanovits György. Tagok: Vangel Ferenc, Bachman László,  Karaffa Attila, Hakszer Roland. Szakértők: Mgr. Nagy Kristian, Szigeti Attila

Egészségügyi és Szociális Gondoskodás Bizottsága

Elnök: MUDr. Puha György, alelnök: Antal Ágota. Tagok: Ing. Sebök Pál, Bugár György, Domonkos Tamás, MUDr. Horváth Zoltán. Szakértők: Szakál Ladislav, MUDr.Földes Károly

A Magyar Nemzeti Kisebbséginyelv-használattal Foglalkozó Bizottság

Elnök: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, alelnök: Szabó László. Tagok: Bugár György, Szabó László, Kanovits György, PaedDr. Horváth Kinga, PhD., Bachman László. Szakértő: Polák László

A felsorolt szakbizottságok véleményezik az önkormányzati ülésekre készülő beterjesztéseket, emellett saját javaslatokat is tehetnek. A javaslatot beterjesztő Hájos Zoltán polgármester szerint ezentúl még nagyobb teret kaphat a polgárok véleménye annak köszönhetően, hogy a szakbizottságokat kiegészítették független szakértőkkel, akik ezentúl hozzáértéssel szólhatnak bele a városfejlesztést érintő fontos döntésekbe. (pve)