Mestské inštitúcie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto prevádzkuje nasledovné mestské zariadenia bez právnej subjektivity:

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským - Benedek Elek Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Alžbetínske námestie 323/3, 92901 Dunajská Streda • Riaditeľka: PaedDr. Diana Borbélyová, PhD. • tel.: 031/552 2363,0918/ 607 367 • e-mail: ms [dot] eleka [dot] benedeka [at] gmail [dot] com, sj [dot] eleka [dot] benedeka [at] gmail [dot] com

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Októbrová ulica č. 939/47, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka:  Annamária Pázmány • tel.: 0918 / 607 368 • e-mail: msoktobrovads [at] gmail [dot] com, sjoktobrova [at] gmail [dot] com

Materská škola - Óvoda - Jesenského ulica

Jesenského ulica č. 910/10, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr. Gyöngyi Szabó • tel.: 0918- 607 360, 031 / 552 22 49 • e-mail: msjesenskeho [at] gmail [dot] com, sjjesenskeho [at] gmail [dot] com

Materská škola - Óvoda - Komenského ulica

Komenského ulica č. 357/2, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr.  Judit Bátki • tel.: 031/ 552 50 50, 0918 607 363 • e-mail: msovoda [at] azet [dot] skmskomenskeho [at] azet [dot] sk, sjkomensky [at] gmail [dot] com

Materská škola - Óvoda - Námestie SNP

Námestie SNP č. 187/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Mgr. Monika Csicsayová • tel.: 0918 - 607 362 • e-mail: mssnp [at] azet [dot] sk; sjnamsnp [at] gmail [dot] com

Materská škola - Óvoda - Námestie priateľstva

Námestie priateľstva 2173/21, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Katarína Budayová • tel.: 0918 - 607 366 • e-mail.: msnampriatelstva [at] gmail [dot] com; sjnampriatelstvads [at] centrum [dot] sk

Materská škola - Óvoda - Ružový háj

Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda • Riaditeľka: Beáta Navrátilová • tel.: 031 / 552 35 35, 0918 / 607 364 • e-mail.: ruzovyhajsj [at] gmail [dot] com; ruzovyhaj [at] centrum [dot] sk

Materská škola - Óvoda - Rybný trh

Rybný trh č. 14, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mária Vargaová • tel.: 0918 / 607 361 • e-mail.: sjrybnytrh [at] centrum [dot] sk; msrybnytrh [at] azet [dot] sk

Materská škola - Óvoda - Széchenyiho ulica

Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Beáta Špernáková • tel.: 0918 - 607 365 • e-mail: msszechenyiho [at] gmail [dot] com; sj [dot] szechenyiho [at] gmail [dot] com • web: www.msszechenyiho.alelkes.eu

Rozpočtové organizácie mesta so samostatnou právnou subjektivitou
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára Dunajská Streda

Riaditeľka: Mgr. Ildikó Ibolya • Adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1 • Telefón: +421 31 590 08 11 • Email: office [at] msksds [dot] sk • WEB: http://www.vmkds.sk/

Centrum sociálnej starostlivosti

Detské jasle, Jedáleň pre dôchodcov, Denný stacionár, Denné centrum pre dôchodcov. Vedúca: Bc. Johanna Bíró • Adresa: Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda • Telefón: +421 (0) 918 607 308 • +421 (0) 31 552 27 06 • e-mail: johanna [dot] biro [at] dunstreda [dot] sk

Galéria súčasných maďarských umelcov

Vedúci galérie: PaedDr. Péter Iván  • Adresa: Ul. Gyulu Szabóa 304/2 • Telefón: +421 918 607 307 • Email: kmgaleria [at] gmail [dot] com • WEB: http://www.kmgaleria.eu

Zariadenie pre seniorov

Riaditeľ: Ing. Koloman Pongrácz • Adresa: Ul. generála Svobodu 1948/10, Dunajská Streda • Nám. Priateľstva 2201/37, Dunajská Streda • Telefón: 0917/642 132 • 031/552 6831 • 031/552 6832

Základná škola Dunajská Streda - Jilemnického ulica

Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr.Peter Gajdoš • tel.: 031 / 552 25 76 • e-mail: zsdsjil [at] stonline [dot] sk • web: www.zsjilds.edu.sk

Základná škola Dunajská Streda - Smetanov háj

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Ing. Gabriela Bothová • tel.: 031 / 552 23 37, 031 / 552 45 38 • e-mail: zssmetanovhajds [at] mail [dot] t-com [dot] sk • web: www.zsshajds.edu.sk

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským

Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: Mgr. Olivér Ibolya • tel.:031 / 552 24 32, 031 / 552 38 93 • e-mail: kodalyai [at] gmail [dot] com • web: www.kzai.edupage.org

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským

Školská ulica č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: Mgr. Arpád Nagy • tel.: 031 / 552 24 31 • e-mail: zsszabo [at] zsszabo [dot] sk • web: www.zsszabo.sk

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským

Hviezdoslavova ulica č.2094/2, 92901 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr. Ján Masszi • tel.: 031 / 552 53 85 • e-mail.: mail [at] varmin [dot] eu, mj [dot] vambery [at] gmail [dot] com • web: www.varmin.eu

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola Dunajská Streda • Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda • Riaditeľka : PaedDr. Katarína Kollár • tel.: 031 / 5522686 • e-mail: zusmai [dot] ds [at] gmail [dot] com • web: www.zusdunstreda.sk

Centrum voľného času

Riaditeľ: Mgr. Stella Pelech Píver • Adresa: Smetanov háj 286, Dunajská Streda • Telefón: 031/569 4431 • Email: piverova [dot] cvc [at] gmail [dot] com • web: www.cvcds.edu.sk

Stredisko služieb škole

Riaditeľ: Ing. Dezider Szabó • Adresa: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda • Telefón: 0918/ 607 337 • Email: dezider [dot] szabo [at] dunstreda [dot] eu