Oznámenie Úradu vlády SR o odvolaní mimoriadnej situácie