Voľné pracovné miesto- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v MŠ