Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o. - II. kolo