Zápis do základných škôl

Mestské správy

Informujeme Vás o zápise detí do prvého ročníka základnej školy:

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, keď Vaše dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Pre tento rok sú to deti narodené od 1.9.2017 do 31.8. 2018 a deti, ktoré v tomto školskom roku pokračujú  v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Určujúcim kritériom plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole je trvalý pobyt dieťaťa na území SR,  nie jeho občianstvo.

Zápis prvákov do základnej školy na školský rok 2024/25 potrvá od začiatku do konca apríla. Upriamujeme pozornosť rodičov na oznamy o zápisoch do základných škôl či dňoch otvorených dverí.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: ZŠ Smetanov háj Veľkosť:

200 KB

Dátum pridania:

19.04.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZŠ Jilemnického Veľkosť:

85.2 KB

Dátum pridania:

25.05.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZŠ Gyulu Szabóa Veľkosť:

372.92 KB

Dátum pridania:

25.05.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZŠ Ármina Vámbéryho Veľkosť:

87.53 KB

Dátum pridania:

25.05.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZŠ Zoltána Kodálya Veľkosť:

95.54 KB

Dátum pridania:

25.05.2024

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť