1. marca odštartujú prestavbu križovatky v Malom Blahove

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
1. marca odštartujú prestavbu križovatky v Malom Blahove

Pondelok o  10-tej hodine  dôjde k  uzavretiu križovatky na Veľkoblahovskej ceste, Záhradníckej ulice  a  Czibókovej ulice. Dôvodom zmeny organizácie dopravy na tejto azda najfrekventovanejšej križovatke dochádza z  dôvodu začiatku výstavby nového kruhového objazdu.

 

Počas trvania stavebných prác doprava bude presmerovaná

 

Podľa harmonogramu realizácia tejto výstavby má potrvať 45 dní. O  zmenách v organizácii dopravy a  prechodný smer premávky budú informovať dopravné tabule.  Pre vodičov, smerujúcich do Lehníc bude vyznačená obchádzková trasa cez ulice Jantárová, Bratislavská a  následne sa po ulici Rényská môžu vrátiť na cestu smerujúcu do Lehníc. Pre dopravu, smerujúcu do susedných Vydran je vyznačená obchádzka, ktorá vedie cez ulicu Gyulu Szabóa, nakoľko prístup do Záhradníckej ulice bude uzavretá.  Na Lehnickú cestu sa dá vrátiť aj cez obec Vydrany.

 

Zmena organizácie dopravy sa dotýka aj nákladnej a  autobusovej dopravy.  Kamióny majú zakázaný vjazd do mesta. Z  hlavnej cesty č. 63 do firiem, ktoré sa nachádzajú na okraji Dunajskej Stredy, sa dostanú obchádzkou cez Veľké Blahovo.  Autobusové spoje premávajúce sa do Veľkého Blahova a  Vydran prechodne budú mať vyznačenú obchádzkovú trasu po ulici L. Amadého. Čerpacia stanica OMV pri križovatke bude v  prevádzke aj počas výstavby kruhového objazdu.

 

Samospráva mesta Dunajská Streda považuje za prioritnú túto investíciu do cestnej infraštruktúry. Jej cieľom je okrem zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky aj zvýšenie priepustnosti tohto dôležitého dopravného uzla mesta. Budú tu vybudované aj odbočovacie dopravné pruhy. Pribudnú aj chodníky, ďalej verejné osvetlenie a cyklistická trasa. Výstavba kruhového objazdu bude spoločne vyfinancované z  rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a  mesta Dunajská Streda. Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 450 tisíc eur. (pve)