60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Pri príležitosti vzácneho jubilea dunajskostredskej Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa nedávno konalo  slávnostné podujatie. Táto stredná škola už 60 rokov poskytuje fundované odborné vzdelania žiakom, ktorý sa chcú uplatniť predovšetkým v agrosektore. Svoje brány otvorila v roku 1957 pod názvom Poľnohospodársko- technická stredná škola. O štyri roky neskôr tu maturovalo už prvých 22 študentov.

Na jubilejnú slávnosť prijali pozvanie okrem niekdajších a súčasných pedagógov školy aj jej bývalí študenti, ako aj domáci aj zahraniční hostia. Pri príležitosti tohto jubilea v mene samosprávy Dunajskej Stredy zablahoželal riaditeľovi školy a pedagógom primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. Na podujatí boli prítomní za mesto aj viceprimátori Zoltán Horváth a László Szabó

Súčasný riaditeľ školy László Szabó privítal prítomných domácich  a zahraničných hostí a l v skratke načrtošestdesiatročnú históriu školy. Podľa neho sú hrdí už na samostnú skutočnosť, že vôbec existujú a sú prítomní na trhu, lebo pozná prípad, kedy podobná odborná škola zanikla. Poznamenal však, že zlatou érou ich školy boli osemdesiate roky 20. storočia, lebo vtedy agrárne odbory boli veľmi atraktívne a žiadané na pracovnom trhu. „Od 90-ich rokov sme boli veľmi bezmocní. Posledných 15 rokov uplynulo v znamení hľadania najvhodnejšej cesty pre nás. Popri agrárnych smeroch sme zaviedli niektoré nové odbory. Našu ponuku sme rozšírili o odbor potravinársky, ďalej sme otvorili pre žiakov aj odbor cestovného ruch. Pred piatimi rokmi pribudol aj odbor pohostinstva. Osem rokov máme u nás aj triedy so zameraním na športové aktivity” – pribížil najpodstatnejšie zmeny v živote školy za posledné obdobie riaditeľ L. Szabó v krátkom rozhovore. Hovoril aj o nevýhodách, ktoré sa dostavili aj u nich po zavedení systmému kvót podľa počtu žiakov, čo malo za následok  rapídny úbytok žiakov. Pred zavedením spomínaného systému mali 420 žiakov, ich počet o tri roky neskôr poklesol na 200 a ocitli sa na hranici možného zániku. Pripomenul, že podobná školy so 100-ročnou minulosťou vtedy zanikla, im sa však podarilo aj vďaka niektorým dobrým krokom prežiť túto kritickú situáciu. „Ostali sme ako jediná  maďarská škola na trhu s touto špecializáciou. V dôsledku zavedenia nových odborov sme zmenili aj názov našej školy: stali sme sa Strednou odbornou školy rozvoja vidieka. Tento názov už odzrkadľuje aj nové odbory, ktorých výučbu sme zaviedli.  V súčasnosti máme 420 žiakov, na našom internáte býva 150 študentov. Považujem za malý zázrak, že sa nám podarilo dosiahnuť ten počet žiakov, ktorý sme mal pred desiatimi rokmi. Spolu s žiakmi, ktorí študujú novozavedené odbory, alebo navštevujú športové gimnázium, máme v súčasnosti opäť 420 žiakov” – uviedol riaditeľ školy.

L. Szabó vyjadril svoje poďakovanie vedeniu a poslancom Trnavského samosprávneho kraja, nakoľko kraj, ako zriaďovateľ všemožne podporoval školu, aj pri zavedení nových odborov, aj pri nedávnej obnove budovy školy. Vďaka tomuto pozitívnemu prístupu Trnavskej župy sa podarilo zrealizovať výmenu okien, modernizáciu  školskej jedálne.

Za Trnavský kraj jubilujúcu strednú odbornú školu pozdravil jeho podpredseda József Berényi, ktorý predniesol slávnostný príhovor.  Spolu s Ivetou Belányiovou, s vedúcou školského odboru župy odovzdali riaditeľovi jubilujúcej strednej odbornej školy diplom.

Slávnosťné jubilejné podujatie spestril pestrý kultúrny program. Na záver si uctili pamiatke už nebohých pedagógov a žiakov pri pamätníku v parku školy. /pve/