Výzva na podávanie návrhov na ocenenie z príležitosti medzinárodného dňa sestier

Mestské správy

Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. 12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých zdravotných sestier, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom.

Pri tejto výnimočnej udalosti bude - v mestskom kultúrnom stredisku - 13. mája 2024 (o 19:00 hod.) ocenených

  • 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom odbore,

  • pre 6 osôb pracujúcich v dunajskostredskom nemocnici navrhne kandidatúru regionálna organizácia zdravotných sestier,

  • pre 2 zdravotné sestry pracujúce v zariadeniach financovaných mestom Dunajská Streda, navrhne Mestský úrad.

  • Návrhy na ocenenie dvoch zdravotných sestier, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môže podať verejnosť.

Žiadame obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore na území mesta Dunajská Streda podávali listom alebo emailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

Návrhy možno podávať do 3. mája 2024 listom na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (obálku treba označiť nápisom: Medzinárodný deň zdravotných sestier) alebo elektronicky na emailovú adresu primator@dunstreda.eu.