Adventná zbierka Dunajskostredskej farskej charity pre odkázané rodiny

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Adventná zbierka Dunajskostredskej farskej charity pre odkázané rodiny

Od začiatku decembra prebieha adventná zbierka Dunajskostredskej farskej charity. Charita očakáva hlavne trvanlivé potraviny, drogistický tovar, školské potreby a hračky. Rozdávaním týchto darov chce prispieť k tomu, aby rodiny žijúce v núdzi aj vďaka tejto nezištnej pomoci mali krajšie vianočné sviatky.

Kto sa chce pripojiť k tejto predvianočnej zbierke, nech sa ohlási na telefónnom čísle 0904 644 950, a organizátori prídu pre darované veci. Dary sa dajú odovzdať každú stredu medzi 16.00 a 17.00  v sídle charity na Bacsákovej ulici.

Obchodný dom Tesco spolu s farskou charitou každoročne organizuje adventnú potravinovú zbierku, ktorá tento rok sa uskutoční 16., 17. a 18. decembra. Vzhľadom na pandemickú situáciu dary tentoraz nebudú zbierať dobrovoľníci charity, ale nakupujúci si budú môcť odovzdať potraviny na vyhradené miesto za pokladnicami. Vyzbierané potraviny Tesco odovzdá farskej charite, ktorá to rozdá rodinám v núdzi.

Cookies