Aj na rok 2021 je odpustená daň za terasy v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Aj na rok 2021 je odpustená daň za terasy v Dunajskej Strede

Aj na rok 2021 je odpustená daň za terasy v Dunajskej Strede

Podobne ako v minulom roku, aj v tomto roku bude odpustené platenie dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda. Mestská samospráva sa v rámci svojich kompetencií snaží svojim rozhodnutím pomôcť podnikateľom pôsobiacim najmä v oblasti poskytovania reštauračných služieb a to tým, že ani na tento rok nevyrubí daň daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe osobitného povolenia mesta.

Príslušný návrh predložil na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva primátor Zoltán Hájos. To, že navrhol pre rok 2021 nevyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva, odôvodňoval tým, že v čase trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu tento sektor utrpel vážne straty, keďže kvôli pandémii  COVID–19 bolo zakázané prevádzkovať terasy. V týchto dňoch sa síce núdzový stav skončil, ale mimoriadna situácia pretrváva.

Do prijatého uznesenia bol zapracovaný pozmeňujúci poslanecký návrh a to podmienka, že odpustenie sa bude týkať iba tých daňovníkov–prevádzkovateľov terás, ktorí nemali žiadne nedoplatky voči mestu za obdobie do 31.12.2019 alebo si prípadné nedoplatky vysporiadajú do 30.6.2021. Keďže pre rok 2021 ešte nebola vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva na terasy, realizácia prijatého uznesenia bude bezproblémová.

/pve/

Cookies