Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti

V Dunajskej Strede už po devätnástykrát sa konalo slávnostné kladenie vencov pri pomníku zakladateľa maďarskej štátnosti, krála Svätého Štefana. Samotný slávnostný akt sa uskutočnil pri pomníku na rovnomennom námestí, ale slávnostné príhovory pre hroziace sa daždivé počasie odzneli v priestoroch pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára. Tu prítomným prehovorili primátor mesta Zoltán Hájos a poslanec maďarského parlamentu Lőrinc Nacsa. Potom sa odtiaľ presunuli na námestie Sv. Štefana.

Slávnostný program sa začal so svätou omšou. Podľa prastarých zvyklostí na omši posvetili aj nový chlieb.

Podujatie pokračovalo slávnostnými príhovormi pred MsKS B. Csaplára. Úvodom vystúpili žiacka Emese Bíró zo ZŠ Zoltána Kodálya a Eszter Bíró z detského divadla Fókusz.

Primátor mesta Zoltán Hájos vo svojom príhovore ocenil zásluhy zakladateľa maďarskej štátnosti, vďaka jeho prezieravosti Maďarsko prežilo aj najničivejšie výchrice dejín a existuje dodnes. Poukázal aj na význam podpory materského štátu príslušníkom maďarskej menšiny za jeho hranicami, čomu mnohí aj závidia. Kriticky hovoril o tom, že maďarská menšina v súčasnosti nemá svojich volených predstaviteľov v slovenskom parlamente. Vyzval na jednotný postup, aby bolo možné zaručiť dlhodobú prítomnosť v zákonodarnom zbore.

Rečník z Maďarska, poslanec parlamentu Lőrinc Nacsa zdôraznil, že prvý maďarský kráľ nie náhodou zvolil za dva základné piliere nového štátu kresťanstvo a suverenitu. Podľa neho tie umožnili prežitie útokov Tatarov, Turkov, prehry v revolúciach, sovietsku inváziu alebo aj Trianon. Tie piliere treba podľa neho zachovať, hlavne v dnešnom zložitom období. Záverom zdôraznil, že zachovanie sa začína vždy v malých spoločenstvách.

V rámci kultúrneho program vystúpili aj žiaci T. Kevickej a komorný súbor Vox Camerata. Slávnosť ukončila Hymna. Účastníci sa potom presunuli  na námestie Svätého Štefana k pomníku maďarského kráľa. Za mestskú samosprávu spomienkový veniec položili primátor Zoltán Hájos a viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa. Veniec velvyslanectva Maďarska na Slovensku položil diplomat Balázs Kiss. Aj miestni predstavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života, ako aj  rôznych inštitúcií tiež umiestnili vence pri pomníku. /pve/

 

Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Aj nezmary počasia mali vplyv na svätoštefánske slávnosti
Cookies