Aj tento rok prebieha zápis do základných škôl elektronicky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Aj tento rok prebieha zápis do základných škôl elektronicky

V Dunajskej Strede možno prvákov zapísať do šiestich základných škôl medzi 1. a 30. aprílom. Na školský rok 2021/2022 je možné zapísať deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia 6. rok veku. V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou každá škola uprednostňuje elektronický zápis, bez osobnej prítomnosti rodiča a dieťaťa. Potrebné formuláre sú dostupné na webových stránkach jednotlivých škôl.

Do Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM bude elektronický zápis prebiehať od 14. do 28. apríla. Potrebný formulár nájdete na (https://vambery.edupage.org/register/) stránke školy. Vytlačené a podpísané prihlasovacie formuláre je možné vložiť aj do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy, pri vrátnici.

Do Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, ako aj do elokovanej triedy na Námestí priateľstva, možno deti zapísať elektronickou formou medzi 14. a 30. aprílom. Potrebný formulár bude dostupný na stránke školy (http://www.zsszabo.sk/) od 14. apríla. Pre tých, ktorí nezvolia elektronickú formu zápisu, budú pri vchode do školy vyložené tlačivá, ktoré bude treba vrátiť do 30. apríla do vyloženej škatule.

Aj v Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM prebieha zápis v prvom rade v elektronickej podobe vyplnením tlačiva (https://kzai.edupage.org/register/) od 1. do 30. apríla. Škola zabezpečila aj možnosť osobného odovzdania vyplneného zápisného lístka od 12. do 30. apríla, a to v pracovných dňoch v čase od 12-tej do 16-tej hodiny. Na zápise môže byť prítomný jeden zákonný zástupca dieťaťa disponujúci negatívnym testom.

Aj v Základnej škole na Jilemnického ulici sa odporúča vyplnenie elektronického tlačiva zverejneného na stránke školy (http://zsjilds.sk/Index/Main/zapis_ziakov_2021.htm), ktoré možno elektronicky zaslať do 30. apríla na e-mailovú adresu zsjilds [at] zsjilds [dot] sk. Tlačivo si v prípade problematickej online komunikácie môžete prevziať aj v škole a po vyplnení ho tu aj odovzdať.  

Tlačivo potrebné na zápis dieťaťa do Základnej školy Smetanov háj nájdete na webovej stránke školy (https://zsshajds.edupage.org/register/). Ten, kto nemá možnosť elektronickej komunikácie so školou, môže si tlačivo prevziať na vrátnici inštitúcie a po vyplnení ho vrátiť na to isté miesto do 30. apríla.

Do Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s VJM treba elektronickú prihlášku (na stiahnutie na: https://moja.skolanawebe.sk/skola/szentjanos/prihlaska_zs) zaslať do 20. apríla. Je možný aj tradičný zápis v papierovej forme. V tomto prípade si potrebný formulár možno vyžiadať na vrátnici. Termín odovzdania je tiež 20. apríl.

 

Cookies