Vedeli ste, že aký je rozdiel medzi prechodom pre chodcov a miestom na prechádzanie?

Mestské správy

Na cestách sa už môžete stretnúť aj s novým dopravným označením. Vedeli ste, že dopravné predpisy rozlišujú medzi prechodom pre chodcov a označeným miestom na prechádzanie?

Prechod pre chodcov, ako ho poznáme, je vyhradený na prechádzanie chodcov cez vozovku. Cyklisti ich nesmú používať, okrem prípadu, ak je priamo vedľa prechodu pre chodcov označené aj miesto pre prechádzanie na bicykli (A). V prípade absencie označenia je však povinnosťou cyklistu zosadnúť a bicykel tlačiť.

Na rozdiel od toho, označené miesto na prechádzanie (B) nie je určené len pre chodcov, ale je vhodné aj pre cyklistov.

Hlavným rozdielom medzi týmito dvomi je povinnosť vodičov, t.j. zatiaľ čo na prechode pre chodcov (A) je vodič povinný dať prednosť prechádzajúcim chodcom, táto povinnosť už neplatí na označenom mieste na prechádzanie (B).

Prosím, dodržiavajte dopravné predpisy a jazdite opatrne.