Aktuálne prebiehujúce verejné obstarávania

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zverejnenie informácií nevyhnutných k otváraniu ponúk podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. – zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §52, odsek 1 a odsek 3.