Aktuálne prebiehujúce verejné obstarávania

Zverejnenie informácií nevyhnutných k otváraniu ponúk podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. – zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §52, odsek 1 a odsek 3.

Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie Veľkosť:

167.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie - Kritériá Veľkosť:

143.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie - Ostatné Veľkosť:

134.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Časť ponuky „Ostatné“

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 04.11.2013 Veľkosť:

135.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu - zverejnené dňa 20.09.2013 Veľkosť:

91.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Časť ponuky „Kritériá“

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 14.11.2013 Veľkosť:

135.77 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Veľkosť:

91.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť