Areál spoločnosti Municipal opäť otvorený pre obyvateľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestský podnik Municipal na údržbu verejných priestranstiev od 4. marca 2017 opäť otvorí vlastný zberný dvor, ktorý je prístupný v lokalite za železničným priechodom na Bratislavskej ceste na ľavej strane. Obyvatelia môžu vyvážať zelený odpad vhodný na kompostovanie, medzi nimi väčšie konáre a haluz na zberné miesto každú sobotu v čase od 8.00 do 14.00 hod. ďalej každý pondelok od 12.00 do 18.00 hod. Pracovníci podniku žiadajú občanov, aby rastlinný materiál, pokosenú trávu a dreviny nosili na dvor triedene. Zelený odpad sa následne kompostuje, konáre stromov sa budú drviť.

    

Spoločnosť tento rok od 3. apríla opäť začne aj mobilný zber zeleného odpadu v zónach s rodinnými domami. Zelený odpad, trávu a lístie treba obvyklým spôsobom pripraviť pred dom v umelohmotných vreciach. Z jednej domácnosti odvezú najviac tri vrece s odpadom v pondelok, utorok a stredu. Konáre stromov spoločnosť naďalej nebude zbierať a odvážať, tieto treba vynášať celý rok na dvor podniku. Neodvezú ani vrece s obsahom iným, než záhradný odpad. Municipal vlani pozbieral a odviezol 1330 ton zeleného odpadu. Množstvo odvezených použitých vianočných stromčekov v úvode roka 2017 dosiahlo 13 ton.