Bennünk a szeretet

Mestské správy

Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva obyvateľov nášho mesta na slávnostné zapálenia sviec na mestskom adventnom venci, ktoré sa budú konať počas adventných nedieľ.

Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára skrášlia obdobie radostného očakávania aj najmenší občania nášho mesta pekným vystúpením, vždy v čase od 15:30.

Termín uskutočnenia: 2022. december 18. - 15:30 (nedeľa)

Lokalita: Námestie pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára

Vstupné: -

 

Program slávnostného podujatia:

Slávnostný príhovor: primátor JUDr. Zoltán Hájos

Adventný program materských a základných škôl nášho mesta

  •  Materská škola na Nám. SNP
  • Základná škola na Jilemnického ulici – Krpčiarik: Tradície zimného slnovratu
  • Materská škola na Ul. Komenského
  • Základná umelecká škola

Príchod Betlehemského svetla do Dunajskej Stredy: účinkuje Skautský oddiel č. 10. svätého Juraja

Zapálenie sviečky na adventnom venci

Vystúpenie Speváckeho zboru sv. Juraja