Bezplatna preprava UA migrantov od 1.7.2022-pravidla UA

Ďalšie novinky
Oznámenie
24.08.2022
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
KDE POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO?
14.07.2022
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
12.07.2022
Oznámenie
11.03.2022
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Cookies