ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 09.07.2024 od 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- upozornenie 09 07 2024.pdf Veľkosť:

285.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- upozornenie 09 07 2024.pdf web.pdf Veľkosť:

181.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť