Celý rad rozvojových investícií v lete

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Celý rad rozvojových investícií v lete

V letných mesiacoch sa v Dunajskej Strede realizovalo niekoľko významných akcií investičnej výstavby. Niektoré práce boli načasované na leto preto, lebo sa cez prázdniny a obdobie dovoleniek ľahšie realizujú. Napríklad nové parkoviská a modernizácia existujúcich parkovacích plôch v areáli dvoch základných škôl.

Nové parkoviská v areáli škôl

Na nádvorí ZŠ Ármina Vámbéryho môžu parkovať zamestnanci školy. Pre nedostatok parkovacích miest však vozidlá často odstavili na trávnatej ploche. Z tohto dôvodu bolo potrebné im zabezpečiť parkoviská na obidvoch stranách dvora. Starý asfalt odstránili a plochu zakryli novým asfaltom. Na druhej strane parkoviská vydláždili zámkovou dlažbou. Hodnota investície dosiahla 45 tisíc eur. Na nádvorí ZŠ Gyulu Szabóa obnovili parkoviská takisto v prvom rade pre zamestnancov. Počet parkovacích miest nebolo potrebné zvýšiť, avšak pokládka novým asfaltom bola aktuálna. Rozpočet investície v tomto prípade bol 25 tisíc eur.

Pokračovanie reformy školských kuchýň

V školách sa v lete začali aj iné akcie, ktoré sa na začiatok školského roka aj dokončia. V ZŠ na Smetanovom háji a ZŠ Zoltána Kodálya ide o vybudovanie moderných výdajní jedál, nakoľko od budúceho školského roka do týchto škôl už obedy budú vyvážať. V obidvoch vzdelávacích zariadeniach vymenia aj kuchynské vybavenie.

Obnovený chodník smerom na autobusovú stanicu

Mestská samospráva modernizovala aj peší chodník Kukučínovej ulice vedúci na autobusovú stanicu, nakoľko chodníková dlažba už bola v havarijnom stave. Uskutočnila sa úplná výmena dlažby a obrubníkov na ploche 1000 m2 v hodnote 65 tisíc eur.

Začala sa rekonštrukcia budovy rómskeho komunitného centra

V prvej fáze sa odstránili statické nedostatky objektu. Následne sa vykoná celková obnova budovy. V rámci obnovy vymenia náplne otvorov, vytvoria nové miestnosti, ďalej sa uskutoční zateplenie budovy. Komunitné centrum bude napomáhať pri začlenení mladých Rómov do spoločnosti a posilnení ich identity. Modernizácia budovy potrvá dva mesiace, dokončenie je plánované v polovici októbra.