Cieľom je zníženie preťaženia dopravy v centre – buduje sa obchádzka Dunajskej Stredy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Obchádzka vo výstavbe obíde Dunajskú Stredu v severo-východnom smere. Takmer 1,5 km dlhá komunikácia spojí cestu do Veľkých Dvorníkov s cestu na Ohrady a nadväzuje na cestu, ktorá vedie vedľa OC Tesco.

 

"Cesta, ktorá sa buduje, môže priniesť veľkú zmenu v dopravnom systéme mesta, lebo nákladná a osobná autodoprava smerom od Galanty dokážu obísť centrum Dunajskej Stredy, vozidlá sa rýchlejšie a jednoduchšie dostanú na hlavnú cestu č. 63. Najdôležitejším cieľom samosprávy je zníženie hustoty dopravy na komunikáciach stredu mesta, ako aj zníženie znečistenia ovzdušia výfukovými plynmi. Nová obchádzka môže pritiahnuť do mesta aj ďalších investorov" - informoval Zoltán Hájos, primátor Dunajskej Stredy. Dodal, že investícia má niekoľko etáp. Prvou bola výstavba kruhového objazdu na ceste do Veľkých Dvorníkov, ktorý financovalo OC Merkury Market. Na objazd sa pripojí súčasne budovaný úsek. V ďalších rokoch vybudujú úsek medzi cestou na Veľké Dvorníky a Malodvorníckou cestou. Výhľadovo sa plánuje aj spojenie sídliska Sever II. s Malodvorníckou cestou.                    

 

Náklady 350 tisíc eur na výstavbu obchvatu hradí mesto zo svojho rozpočtu. Pozemky pod trasou cesty mesto odkúpilo od majiteľov za symbolické jedno euro. Západoslovenská vodárenská spoločnosť na tomto úseku vybudovala kanalizáciu v hodnote 1 milióna eur. Pri ceste vybudujú aj chodníky a cyklotrať z rozpočtových zdrojov Trnavského samosprávneho kraja.    

 

"Zemné práce sú hotové, začína sa založenie základu komunikácie. V súčasnosti sa vykonáva zhutnovanie štrkového lôžka. Nový úsek sa dokončí do konca novembra, následne bude odovzdaný do užívania" - informoval Ernest Szomolai, riaditeľ zhotoviteľskej spoločnosti EKOM PLUS.      

 

Podľa sčítania dopravy, ktorý v roku 2015 v Dunajskej Strede realizoval Výskumný ústav dopravný, cez Galantskú cestu prejde denne 14 tisíc vozidiel, pred mestskou radnicou a na Veľkoblahovskej ceste až 15 tisíc vozidiel. Počet motorových vozidiel prechádzajúcich cez nadjazd na Gabčíkovskej ceste presahuje 10 tisíc. Tento stav sa dodnes nezmenil, preto mestské zastupiteľstvo dalo zelenú výstavbe obchvatu. Zlepšenie dopravnej situácie sledovala aj letná výstavba nových odbočovacích pruhov v centrálnom kruhovom objazde, ktorá sa realizovala v spolufinancovaní mestskej a krajskej samosprávy.