Cintorín vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny

V období od septembra 1914 do novembra 1918 bol v Dunajskej Strede cisársky zajatecký tábor, v ktorom boli hlavne ruskí zajatci. V Réni, pri Malom Blahove zriadili zas zajatecký tábor talianskych dôstojníkov.

Hneď po príchode zajatcov, už 18. septembra 1914, zaregistrovali v tábore prvé ochorenie na choleru. Našťastie, vďaka prísnym opatreniam veliteľa stanice, sa epidémia nedostala za hranice tábora, kde na choleru a úplavicu zomrelo v krátkom čase niekoľko stoviek zajatcov. Pre nich zriadili pri starom maloblahovskom cintoríne vojenský cintorín, na ktorom sami zajatci postavili malú gréckokatolícku kaplnku. Vchod na cintorín cez veľkú drevenú bránu bol z dnešnej veľkoblahovskej cesty, bol na nej nápis: Russ. Kgf. Friedhof / Orosz Hadifogoly Temető. Počas existencie tábora sa ním prehnalo mnoho epidémií, popri už spomínanej choleri a úplavici aj iné prenosné choroby ako napr. týfus, ale veľkým nešťastím pre tábor bol aj hladomor v rokoch 1917-18.

Podľa údajov z archívu v rokoch 1914 až 1918 pochovali na vojenskom cintoríne 965 ruských, ukrajinských, talianskych, poľských, maďarských, rumunských, srbských, lotyšských, litovských, estónskych a fínskych vojnových zajatcov. Po zložení zbraní v roku 1918 dovtedy udržiavaný cintorín prevzali do svojej starostlivosti vojenské autority, potom miestni a skauti, prípadne sa jeho údržba dostala do kompetencií mesta. V roku 1938 prevzalo starostlivosť o cintorín maďarské ministerstvo obrany. 1. januára 1951 československé ministerstvo vnútra stanovilo Mestskému národnému výboru povinnosť prevziať starostlivosť o pietne miesto, súčasne s jeho údržbou a jeho uvedenie  do pôvodného stavu.

Vo víre historických udalostí, ale aj pre nezáujem, sa cintorín zanedbal a ku koncu 20. storočia bol zanedbaným, nedôstojným miestom posledného odpočinku vojakov. Avšak rok 2014 priniesol výrazný historický obrat, kedy sa mestu Dunajská Streda, Ochranárskemu spolku  Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 a obyvateľom podarilo dať cintorín do poriadku a spraviť z neho dôstojné pamätné miesto. Hoci ešte prebieha spracovanie presných dát o vojakoch ležiacich v hroboch, 11. novembra 2014, v pamätný deň skončenia 1. svetovej vojny, bol cintorín slávnostne odovzdaný mestu Dunajská Streda a Malému Blahovu.