Cintoríny

Podľa § 2 ods. 1 písm. v) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov cintorín je pohrebisko určené na pochovanie.

Prevádzkovanie pohrebísk mesta Dunajská Streda zabezpečuje spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. na základe zmluvy o prevádzke pohrebísk. Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. zabezpečuje prevádzkovanie týchto pohrebísk:

Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. zabezpečuje prevádzkovanie týchto pohrebísk:

Mestský cintorín Dunajská Streda je prístupný verejnosti:

  • • v letnom období (1. apríl – 30. september) 6.00 - 21.00 hod.
  • • v zimnom období (1. október – 31. marec) 8.00 - 18.00 hod.
  • • v období od 30. októbra do 03. novembra 7.00 - 20.00 hod.

Cintorín Malé Blahovo a cintorín Mliečany sú verejnosti prístupné bez časového obmedzenia.

Na území mesta Dunajská Streda sa ďalej nachádza aj Židovský cintorín, ktorý slúži židovskej obci od roku 1740. Je miestom posledného odpočinku mnohých generácií židovských rodín. Sú tu pochovaní mnohí významní rabíni, ako aj najznámejší rabín JehudaAszód, ktorého hrob je pútnickým miestom. ( Zdroj )

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov mesto schvaľuje všeobecne záväzným nariadením prevádzkový poriadok pohrebiska.

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda

  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2021 zo dňa 11. mája 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
  • • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda