Cyklistický pruh predĺžia v Dunajskej Strede z dotácie od TTSK

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V druhej polovici roka na Žitnom ostrove a v Matúšovej zemi vybudujú nové cyklotrate zo zdrojov Trnavského samosprávneho kraja, ktorý prvýkrát vyhlásil výzvy na budovanie cyklociest. Krajské zastupiteľstvo rozdelilo 1,5 eur medzi samosprávami, ktoré podali žiadosť o príspevok.  

 

O dotáciu sa úspešne uchádzala aj samospráva Dunajskej Stredy, čo umožní rozšírenie siete cyklotratí aj v sídle okresu. "Z krajského zdroja vybudujeme cyklopruh na Gabčíkovskej ceste a v Malotejedskej ulici, tým bude bicyklovanie na termálne kúpalisko bezpečnejšie. Cyklotrať bude viesť aj vedľa novej cesty vo výstavbe, ktorá spojí Galantskú cestu s cestou smerom na Ohrady" - informoval primátor Zoltán Hájos.     

 

"Z krajských dotácií sa v okresoch Dunajská Streda a Galanta vybuduje cyklocesta v dĺžke 18 km. Cyklocesty sa budú ťahať v miestach, kde je to pre zvyšovanie bezpečnosti premávky žiadúce. Takáto cyklotrať bude pri hlavnej ceste medzi obcami Ňárad a Sap. Vybudovaním cyklotratí sledujeme aj zvyšovanie turistickej atraktívnosti regiónu, preto medzi inými cyklotrať bude spájať aj vodný mlyn v Tomášikove s vodným mlynom v Jahodnej" - povedal József Berényi, podpredseda TTSK.

 

Výstavba cyklotratí sa začne pravdepodobne v druhej polovici augusta, po ukončení verejných obstarávaní. Dokončenie sa plánuje už na jeseň. Dunajská Streda okrem krajských zdrojov sa uchádza aj o financie z EÚ, aby mohla vybudovať čo najdlhšie nové úseky cyklotratí. Samospráva vyznačí cyklopruh aj na Jesenského ulici a Bratislavskej ceste, ďalej chce vybudovať samostatnú cyklotrať vedľa Povodskej cesty. Plánuje sa aj vytvorenie pešieho a cyklistického pruhu na Czibókovej ulici, ďalej o cyklopruh bude rozšírený aj kruhový objazd pri predajni potravín Baranyai.