Darcovský účet

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Darcovský účet

Mestský úrad Dunajská Streda otvára na podnet poslancov darcovský účet na podporu boja proti koronavírusu.

Ak by ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba chcela prispieť do núdzového fondu zriadeného na riešenie situácie v Dunajskej Strede v dôsledku pandémie, môže tak urobiť na toto číslo účtu:

SK92 7500 0000 0040 2757 8070

 

Poskytnutú podporu použijeme v prvom rade na tieto účely:

  • nákup ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov
  • zabezpečenie ochranných prostriedkov pre našich kolegov pracujúcich v sociálnych zariadeniach a pre dobrovoľníkov
  • pomoc osobám, ktoré sa o seba nedokážu postarať, starším osobám, osobám nachádzajúcim sa v karanténe
  • poskytovanie informácií verejnosti online, resp. informovanie osôb, ktoré nemajú prístup k online prostriedkom, a to najmä informovanie starších osôb

 

Naše úlohy sa môžu meniť v súlade s požiadavkami, ktoré vzniknú v priebehu meniacej sa situácie. Príspevky budú použité výlučne na území mesta Dunajská Streda. Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.