Definitívne zloženie mestských komisií

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Definitívne zloženie mestských komisií

Na novembrovom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede boli zvolené nové poradné orgány samosprávy, ako mestská rada a mestské odborné komisie. Definitívny zoznam členov odborných komisií  bol odsúhlasený až na zasadnutí 19. februára 2019 .

Došlo k tomu až po tom, čo zložila sľub poslanca aj nezávislá poslankyňa Ágota Antal, ktorá pôvodne bola navrhnutá ako členka do Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo. Na februárovom zasadnutí nezávislá poslankyňa, členka Komisie pre vzdelanie a kultúru Andrea Herceg sa vzdala členstva v tomto poradnom orgáne zastupiteľstva v prospech Ágoty Antal, ktorá bola zvolená aj do Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo.

Na februárovom zasadnutí mestskí poslanci rozhodli aj o externých členoch odborných komisií. Z nich sa stali externými členmi dvojice, ktoré dostali najviac hlasov.

 Nižšie poskytneme prehľad o zložení jednotlivých odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve.

Mandátová komisia, predseda: Alexander Dakó (nezávislý), podpredseda: Ákos Horony (SMK). Členovia: György Bugár (SMK), Szabolcs Hodosy (SMK), Iván Nagy (SMK), Ladislav Bachman (nezávislý). Členmi tohto výboru môžu byť iba poslanci.

Finančná komisia, predseda: Szabolcs Hodosy (SMK), podpredseda: László Garay (SMK). Členovia: Attila Karaffa (SMK), László A. Szabó (SMK), Zoltán Horváth (nezávislý), Andrea Herceg (nezávislý).

externí členovia: Július Hegyi, František Vangel.

 

Komisia pre rozvoj mesta, predseda: László Garay (SMK), podpredseda: Alexander Dakó (nezávislý). Členovia: Tünde Brunczvik (SMK), Sándor Dohorák (SMK), Ákos Horony (SMK), Roland Hakszer (nezávislý).

externí členovia: Iván Gútay, Zoltán Molnár.

 

Komisia pre ochranu životného prostredia, predseda: Ladislav Bachman (nezávislý), podpredseda: Ladislav Gútay (SMK). Členovia: Iván Nagy (SMK), Károly Földes (SMK), Klára Šándorová (SMK), Andrea Herceg (nezávislá).

externí členovia: Mészáros Andrea, Ollé Lunák Mónika.

 

Komisia pre vzdelanie a kultúru, predseda: László Gútay (SMK), podpredseda: Klára Šándorová (SMK). Členovia: Attila Karaffa (SMK), Iván Nagy (SMK), Rita Őri (nezávislá), Ágota Antal (nezávislá).

externí členovia: Attila Nagy, Mária Szabó.

 

Komisia pre mládež a šport, predseda: Krisztián Nagy (SMK), podpredseda: Tünde Brunczvik (SMK). Členovia: György Bugár (SMK), Sándor Dohorák (SMK), Rita Őri (nezávislá), Zoltán Horváth (nezávislý).

externí členovia: Henrietta Katona, Sándor Szerencsés.

 

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo, predseda: György Puha (SMK), podpredseda: Horváth Zoltán (nezávislý). Členovia: György Bugár (SMK),  Károly Földes (SMK),  Krisztián Nagy (SMK),  Ágota Antal (nezávislá).

externí členovia: György Kanovits, Marian Kósa.

 

Komisia pre používania jazyka národnostnej menšiny, predseda: Ákos Horony (SMK), podpredseda: Andrea Herceg (nezávislá). Členovia: György Bugár (SMK), László Gútai (SMK), Attila Karaffa (SMK), László Bachman (nezávislý).

externí členovia: Sándor Patassy, László Polák.    /pve/