Deň bez aút v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Deň bez aút v Dunajskej Strede

Mesto Dunajská Streda v rámci Dňa bez áut (16. septembra 2022) uzatvorí Hlavnú ulicu v meste – kde každý deň prechádza vyše 20.000 vozidiel – od Námestia sv. Štefana po Dunajskú ulicu, resp. po Ulicu biskupa Kondého v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. V tomto termíne samospráva mesta Dunajská Streda poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy.

 

HARMONOGRAM DŇA BEZ ÁUT

 

Dunajskostredský „Deň bez áut 2022” sa uskutoční v piatok 16. septembra od  9:00 hod., pričom oficiálne otvorenie bude od 10:00 hod. Po príhovore primátora JUDr. Zoltána Hájosa sa bude oceňovať a obdaruvávať: FCC Environment vyhodnotí súťaž s Drobcom Smietkom v selektívnom zbere odpadu a následne sa vyhlásia výhercovia kampane „Do práce na bicykli”.

Pokiaľ si chcete vyskúšať jazdu v autobuse na vodíkový pohon spojenú s prehliadkou nášho mesta, vďaka spoločnosti mobility&innovation sa vám naskytne aj takáto možnosť – so štartom o 13.00 hod.!

Popoludní od 13:30 záujemcov srdečne očakávajú s milým kultúrnym programom žiaci Základnej umeleckej školy pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.

Podujatie sa končí o 15.00 hod., následne bude obnovená premávka na Hlavnej ulici.

 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

 

Pozornosť bude opäť venovaná cyklodoprave, elektromobilite a ďalším alternatívnym pohonom pre automobily. Na Hlavnej ulici budú stánok s bicyklami spoločnosti Kellys Bicycles, kde okrem klasických bicyklov budú predstavené aj e-bicykle – tieto si samozrejme možno aj vyskúšať, dokonca budú pre deti pripravené pekné hry. Záujemcov bude čakať aj stánok e-autobusu a vystavené budú aj autobusy na vodíkový a elektrický pohon spoločnosti mobility&innovation.

 

Spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. – podobne ako v uplynulých ročníkoch podujatia - ponúkne cestovateľskej verejnosti mestskú verejnú dopravu dňa 16. septembra zadarmo.

 

Spoločnosť DS-CAR, s.r.o., ktorá tiež distribuuje elektromobily, vystaví na Hlavnej ulici 4 elektromobily, ktoré budú počas celého dňa čakať na záujemcov. Zastúpené budú značky: Mercedes, Kia, Volkswagen a Renault.

 

Materské školy nášho mesta a Centrum voľného času sa na tento deň pripravujú s množstvom zaujímavých a náučných hier, ktoré deťom pomôžu osvojiť si bezpečnú premávku na cestách. Deti z MŠ a ZŠ na požiadanie na miesto konania a späť do vzdelávacích inštitúcií zavezie turistický vláčik prostredníctvom sponzora podujatia, spoločnosti SAD Dunajská Streda, a.s.

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov bude prítomný aj Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede a dunajskostredská Stredná zdravotná škola.

 

FCC Slovensko, s.r.o. a Drobček Smietko Divadla Rivalda potešia, rozveselia a tiež poučia – pripravili si pre vás múdre hry a osožné informácie v súvislosti so separovaným zberom odpadu.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - zelení policajti spolu s Žitnoostrovským osvetovým strediskom si pripravili hodnotné prednášky pre malých i väčších a Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz Vám prezradí všakovaké zaujímavosti o našom krásnom Žitnom ostrove.

 

Cenné informácie záujemcovia dostanú aj od Žitnoostrovského múzea, Žitnoostrovskej knižnice Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára.

 

Hlavne malých občanov mesta určite poteší možnosť sadnúť si do hasičského auta Dobrovoľného hasičského zboru Malé Blahovo, alebo ozajstného policajného vozidla.

 

 

Vážení šoféri, ďakujeme za pochopenie!

Všetkým záujemcom želáme slnečný, príjemný aj osožný

Deň bez áut!

 

(et)

 

Dátum a čas: 
piatok, 16 september, 2022 (Celý deň)
Deň bez aút v Dunajskej Strede
Cookies