Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mesto Dunajská Streda Vás pozývajú na „Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý sa uskutoční dňa 09.09.2021. Cieľom návštevy komisárky je prezentácia úradu, ako aj osobné stretnutia a individuálne konzultácie, na ktoré Vás pozývame dňa 09.09.2021 od   15.00 - 17.00 hodine do budovy Obchodno-informačného centra, Alžbetínskom námestí 1203, v Dunajskej Strede.

Viac informácií nájdete na adrese  www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť v marci 2016. Jeho cieľom je prispieť k tomu, aby sa životné podmienky zdravotne postihnutých čo najviac priblížili tým, ktoré majú k dispozícii ľudia bez zdravotného hendikepu. 

Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na úrad komisára, ktorý sídli na Račianskej ulici 153 v Bratislave. Okrem poštového kontaktu je k dispozícii aj kontakt prostredníctvom webového portálu a mailovej adresy sekretariat [at] komisar [dot] sk.