Deň Zeme: V každej škole a škôlke zasadili stromy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Deň Zeme: V  každej škole a škôlke zasadili stromy

V Deň Zeme, 22. apríla, je obzvlášť potrebné upriamiť pozornosť mladých na dôležitosť ochrany prírody. Preto samospráva mesta Dunajská Streda spustila projekt výsadby stromov pod heslom Zasaď strom pre budúcnosť!

 

Primátor Zoltán Hájos zasadil strom v  materskej škole na Komenského ulici, viceprimátor László A. Szabó v  materskej škole Eleka Benedeka a  viceprimátor Attila Karaffa v  materskej škole na Széchenyiho ulici. Vedúci predstavitelia mesta sa snažili ísť dobrým príkladom pre deti, aby si uvedomili, že je jednak potrebné chrániť existujúcu zeleň, ale zelené plochy na území mesta je potrebné aj rozšíriť.  Je užitočné, ak sa škôlkari a  žiaci už v útlom veku na vlastné oči presvedčia o  tom, aké malé, ale užitočné kroky sa dajú urobiť pre ochranu svojho životného prostredia, aby naše mesto bolo zelenšie a zdravšie.

 

Mestská samospráva projekt výsadby stromov spustila pred troma rokmi. Organizátori mali na zreteli to, aby samospráva v spolupráci s materskými školami a základnými školami, ďalej aj civilnými organizáciami a občanmi spoločne zveľadila zelené plochy na území celého mesta.

 

V  roku 2022 bolo zatiaľ vysadených 135 stromov. Najviac stromov vysadili na revitalizovanej ploche mestského parku oddychu, kde pribudlo 40 mohutnejších stromov. Na zelenej ploche medzi umelou ľadovou plochou a hasičskou stanicou má byť zriadené detské ihrisko a park s ohradenou plochou pre psičkárov. Aj tam plánujú vysadiť 35 stromov. Program výsadby stromov odštartovali už aj na  Ulici vojvodcu Arpáda, kde mesto vyhovelo žiadosti tamojších obyvateľov. Tu pribudlo 20-25 nových stromov. (pve)

 

Cookies