Deratizácia v Dunajskej Strede

Mestské správy

Mestský úrad Dunajská Streda na základe nariadení Národného úradu verejného zdravotníctva v záujme predchádzania a predchádzania šíreniu chorôb verejného zdravotníctva vyhlasuje obyvateľom výzvu.

Pravidelná a odborná deratizácia chráni nielen zdravie obyvateľov, ale pomáha predchádzať škodám, ktoré môžu hlodavce spôsobiť na budovách a infraštruktúre. Účelom tohto procesu je účinne kontrolovať hlodavce, ako sú myši a potkany, ktoré môžu prenášať a šíriť rôzne choroby vrátane závažných infekčných chorôb.

Mesto v novembri vykoná potrebnú dezinfekciu a deratizáciu v objektoch, ktoré spravuje a/alebo vlastní, avšak pre zachovanie zdravia a bezpečnosti nášho mesta je nevyhnutná aj lokálna deratizácia so zapojením obyvateľstva.

Je dôležité, aby sa obyvatelia podieľali aj na deratizačných procesoch, ako je správna likvidácia odpadu a návyky na čistotu, ktoré znižujú príťažlivosť hlodavcov k ľudským obydliam. Úzka spolupráca a informovanosť obyvateľstva je kľúčom k úspechu deratizačných programov.

Prostriedky na deratizáciu už dostal cez nášho zamestnanca takmer každý v rodinnej zóne. Upozorňujeme našich obyvateľov, ktorí doteraz službu z iných dôvodov nevyužívali, môžu o ňu požiadať na mestskom úrade v otváracích hodinách. Tí, ktorí bývajú v panelákoch, sa toho obávať nemusia, deratizáciu totiž zabezpečuje firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

Pravidelná deratizácia prispieva k zdraviu a pohode našej komunity. Tieto opatrenia pomáhajú udržiavať čisté a bezpečné prostredie v meste, čo zlepšuje kvalitu života obyvateľov a podporuje rozvoj komunity.