Dezinfikácia smetných kontajnerov na sídliskách práve prebieha

Mestské správy
Foto:  Vince Rózsár
 

Spoločnosť FCC pre odpadové hospodárstvo posledný júnový týždeň dezinfikuje smetné nádoby na sídliskách mesta.

 

Firma týždenne trikrát vyprázdňuje asi 700 jednotiek 1100 litrových smetných nádob na sídliskách. Tento týždeň popri vyprázdňovaní aj dezinfikuje nádoby s prípravkom na bio báze. Tento dezinfekčný prostriedok neobsahuje žiadne škodlivé alebo nebezpečné látky. Účelom dezinfekcie je zabrániť tomu, aby organický odpad usadený v nádobách kvasil, alebo spôsoboval nepríjemný zápach.

Keďže dezinfekcia po vyprázdnení kontajnerov je pomerne časovo náročná, pracovníci FCC žiadajú obyvateľov o trpezlivosť, ak by pred ich bytmi vyprázdňovanie prebiehalo v inom čase ako zvyčajne. Zároveň žiadajú obyvateľov, aby odpad ukladali do kontajnerov v čo najtesnejšie uzavretých sáčkoch.