Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov

Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov

Od 1. septembra každý pes musí byť označený mikročipom. Podľa zákona sa za čipovanie bude platiť max. 10 eur. Avšak pre majiteľov psov v Dunajskej Strede, ktorí psa zaregistrovali na mestskom úrade a zaplatili daň za psa, začipovanie štvornohých miláčikov je bezplatné. Mestská samospráva v Dunajskej Strede už dlhé roky zabezpečuje bezplatné čipovanie. Je mnoho príkladov, kedy zatúlaného psa sa vďaka mikročipu podarilo vrátiť majiteľovi.     

Psy narodené pred 31. augustom 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Psy narodené po 1. septembri 2018 majitelia budú povinní dať  začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Gravidné suky musia byť takisto označené čipom. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti zverolekár už v budúcnosti nemôže ošetriť psa neoznačeného čipom. Výnimkou sú život zachraňujúce zákroky.   

Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Majitelia psov, ktorí si neplnia zákonné povinnosti, môžu počítať s peňažnou pokutou 50 eur.    
 
Zavedenie mikročipu je bezbolestné. Veterinárni lekári budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat Komory veterinárnych lekárov. Podľa toho bude identifikácia psa a jeho majiteľa jednoduchšia, ďalej napr. bude možné aj zistiť, či pes bol očkovaný proti besnote.