Do pozornosti organizátorov kultúrnych podujatí

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede sa celoročne uskutoční mnoho kultúrnych podujatí,  okresné sídlo charakterizuje pestrý kultúrny život. V záujme zabezpečenia podmienok kultivovanej zábavy samospráva mesta v roku 2016 prijala pravidlá usporiadania kultúrnych podujatí.  Mesto môže uložiť pokutu usporiadateľovi za porušenie povinností usporiadateľa podľa osobitných predpisov, prípadne zakázať podujatie. Vlani sa obyvatelia niekoľkokrát sťažovali na podujatia, preto tento rok organizátori musia počítať s prísnymi kontrolami. 

Pravidlá, ktoré sa majú dodržať

Usporiadatelia koncertov, hudobných a tanečných predstavení, festivalov, umeleckých podujatí, tanečných zábav a cirkusov sú povinní

písomne požiadat mesto o povolenie užívania priestranstva na účely usporiadania kultúrneho podujatia najneskôr 60 dní pred konaním podujatia.  V piatok a sobotu je podujatie povolené najneskôr do 02.00 hod., v ostatných dňoch do 24.00. Ďalej  usporiadateľ je povinný zabezpečiť vyčistenie miesta konania kultúrneho podujatia do 2 hodín od ukončenia podujatia a uviesť miesto podujatia do pôvodného stavu. Na koncertoch a diskotékach hluk, infrazvuk a vibrácia nesmie presiahnuť povolené hodnoty, hladina zvuku 80 db. Organizátori sú povinní dodržať zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy.      

Usporiadateľ k písomnej žiadosti prikladá nasledovné prílohy:

 - mená osôb dozerajúcich na poriadok v mieste konania kultúrneho podujatia, alebo zmluva uzavretá s firmou súkromnej bezpečnostnej služby,

- zmluvu s oprávnenou firmou, ktorá zabezpečí vyčistenie daného verejného priestranstva a súčasne zabezpečí aj odvoz komunálneho odpadu,

- zmluvu zabezpečujúcu prevádzku mobilných toaliet,

- zoznam podnikateľov, ktorí budú zabezpečovať predaj na priamu konzumáciu počas kultúrneho podujatia,

- situačný plán miesta kultúrneho podujatia vrátane javiska a smeru reproduktorov.