Do pozornosti organizátorov podujatí

Mestské správy

Mesto Dunajská Streda dlhoročne podporuje verejnoprospešné služby a rôznorodé podujatia zabezpečujúce v našich komunitách bohatosť kultúrneho aj športového života. Podporuje podujatia  zamerané na naše najmladšie generácie, ako aj zdraviu prospešné a sociálne zamerané projekty. Nie je tomu inak ani v roku 2024. V súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta a zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený po najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19. marca 2024.

Mnohé z podujatí organizovaných v našom meste sa v záujme toho, aby mohli byť sprístupnené čo najväčšiemu počtu záujemcov, koná na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť do pozornosti organizátorov, aby nezabúdali na včasné podanie žiadosti o povolenie užívania priestranstva na účely usporiadania kultúrneho podujatia (koncerty, hudobné a tanečné produkcie, festivaly, iné podujatia v oblasti spoločenskej zábavy). Pripomíname, že o povolenie je potrebné požiadať najneskôr 60 dní pred konaním podujatia.

Veríme tomu, že aj v roku 2024 bude naše krásne mesto žiť bohatou a pestrou ponukou podujatí, a to aj vďaka aktívnym združeniam, ktoré svojimi nápadmi dokážu vzbudiť záujem mnohých obyvateľov Dunajskej Stredy!

 

Príslušné pravidlá a tlačivá nájdete kliknutím na odkazy:

Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda

https://dunstreda.sk/files/pravidla_ktorymi_sa_ustanovuju_podmienky_usporiadania_kulturnych_podjati_spojenych_s_poskytovanim_sluzieb_a_predajom_vyrobkov_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_0_0_0_0.pdf

https://dunstreda.sk/tlaciva (vhodné tlačivo nájdete k sekcii Odbor finančný a evidencie majetku)