Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!

Zväz Rákócziho vyhlásila výzvu na prekladanie žiadostí v rámci projektu Za zrozumiteľné južné Slovensko pre podnikateľov a mimovládne organizácie na podporu používania maďarského jazyka v čo najširšom okruhu. Zväz chce poskytnúť finančnú pomoc, ktorá pri uplatnení zásad tolerancie napomáha k zvyšovaniu počtu zákazníkov podnikateľa. Záujemcovia môžu získať jednorázový nenávratný príspevok do výšky max. 1000 eur. Celková výška finančných prostriedkov je 10 milión forintov (33 tisíc eur).     

Uchádzať sa môžu iba podnikateľské subjekty (fyzické a právnické osoby) zapísané v obchodnom registri na Slovensku. Príspevok sa poskytuje na vytvorenie dvojjazyčných firemných tabúľ, nápisov na vozidlách a výkladoch, letákov, jedálnych lístkov, nálepok, popisov produktov, reklamných pútačov na kultúrne a športové podujatia. Zväz Rákócziho spoločne s OZ Pro Civis poskytuje bezplatnú jazykovú a prekladateľskú službu uchádzačom.

Podmienky prekladania žiadostí o podporu:

- Vyplnený a zaslaný formulár. Formulár sa dá vyplniť elektronicky na webovej stránke Zväzu Rákócziho.

- Priloženie potvrdenia o zápise nie staršieho ako 6 mesiacov elektronickým spôsobom. 

- Priloženie čiastočného rozpočtu projektu elektronickým spôsobom.  

 

Žiadosť musí obsahovať krátky popis činnosti a cieľa projektu, realizovanie, rozpočet programu a očakávaný výsledok. Lehota prijatia žiadostí: 15. november 2017. Žiadosti sa podávajú  elektronicky na adrese: http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_husk17